FI | SV | EN

LikaTurVa – teoriasta tehtaaseen -valmennushanke

Hanke päättyi 31.12.2012.

Hankkeen toimenpiteet

VALMENNUSHANKE PROSESSIHYGIEENISEEN RISKIENARVIOINTI-OSAAMISEEN
LiKaTurVa – teoriasta tehtaaseen -valmennushankkeen tavoitteena oli valmentaa Kaakkois-Suomessa toimivia elintarvikealan laitoksia selviytymään uusista kilpailukyvyn haasteista ja vaatimuksista ja tuottaa prosessihygieenistä riskienarviointiosaamista aiheesta kiinnostuneille elintarvikealan yrityksille ja aiheesta kiinnostuneille toimijoille.

HYGIENIARISKIEN HALLINTA
Hankkeessa perehdyttiin elintarvikealan ammattimaisen toiminnan vaaroihin ja riskien tunnistamiseen omassa toiminnassa. Koulutuksessa tarkasteltiin uusia mahdollisuuksia tuottaa turvallisia laatutuotteita sekä kotimaan että kansainvälisille lähimarkkinoille.

OSAAMISTA LAATUKRITEEREISTÄ
Hankkeessa toteutettiin koulutusta kansainvälisten vientimarkkinoiden edellyttämistä toiminnan laatu- ja sertifiointivaatimuksista.

SEMINAARIOHJELMA 2010–2011
Mikrobiologian perusteet ja riskien ymmärtäminen
Tuotantoprosesseihin soveltuvat laitehygieniaratkaisut
Hygieenisen laitossuunnittelun perusteet, tilasuunnittelu ja hygieniavyöhykkeet
Millä argumenteilla kone myydään?
Hygieniariskien kartoittaminen elintarviketuotantoprosessissa hyödyntämällä HYGRAM®-riskinarviointi­ohjelmaa
Puhdistusosaaminen
Mitä saavutetaan henkilökunnan työhygienialla?
Elinympäristön puhtaus, ilmanvaihto- ja puhdastilatekniikat
Pakkausprosessin hygieeniset ratkaisut

Hankkeessa perehdytettiin eurooppalaisiin elintarviketurvallisuuden toimintaorganisaatioihin, -järjestelmiin ja –vaatimuksiin, muun muassa:
– EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Groupin)
– Nordic R3
– EFFoST

SEMINAARIT 2011–2012
Kasvintuotannon hygienia -eminaari 20.10.2011
• EHEC ja Yersinia -vaarat ja saastumisen esto
• Kasvisten hygieeniset käsittelyprosessit
• Vihannesteollisuuden pintojen puhtaus
• Prosessien kriittiset kohdat
• Aiheeseen liittyvä ryhmätyö

Puhdistusosaaminen ja pikamenetelmät 21.11.2011
• OIVA tulee ja sen merkitys
• Elintarviketuotantoon soveltuvat hygienian määritysmenetelmät
• Pikamenetelmät
• Pesu- ja desinfiointiaineet
• Puhdistusmenetelmät ja –ohjelmat
• Puhdistusainejäämien määrittäminen
• Erikoispesut
• Case: Puhtauden määrittäminen pikamenetelmällä

Ruokaturvallisuusriskien hallinta 16.3.2012
Bioaerosolit ja näytteenottotekniikat
Mikrobiologinen ilmanäytteenotto demonstraatiolla
Laitesuunnittelua ja EHEDG:in yleisohjeet nro. 8, 10 ja 13
HACCP ja Hygram
Ruuan kemiallinen turvallisuus

Mitä saavutetaan henkilökunnan työhygienialla? 16.4.2012
• Käsihygienia
• Suojavaatetuksen merkitys
• Kunnossapitohenkilöstön toimintatapojen vaikutus tuotantotilojen hygieniaan
• Hygieniakartoitustuloksia ennen ja jälkeen työhygienian parantamista
• Demonstraatio edelliseen liittyen

Hygieniariskien kartoittaminen elintarviketuotantoprosessissa hyödyntämällä HYGRAM® riskin-arviointiohjelmaa 8.10.2012
• Uudistunut lainsäädäntö, omavalvonta ja hyvät toimintatavat
• Lämpötilojen, seisonta-aikojen, lämpökäsittelyiden ja jäähdytystehojen vaikutukset lopputuotteen mikrobiologiseen laatuun
• HACCP-perusteinen riskienarviointi HYGRAM®-ohjelmalla
• Demonstraatio edelliseen liittyen

Elinympäristön puhtaus, ilmanvaihto- ja puhdastilatekniikat 12.11.2012
• Puhdastilatekniikat ja mahdollisuudet
• Ilmanvaihto ja sen määrittäminen prosessitiloissa
• Mitä puhdastila tarkoittaa elintarviketeollisuudessa
• Bioaerosolit ja niiden määritysmenetelmä
• Case: Ilmanäytteiden otto, tulosten laskenta ja analysointi

Pakkausprosessin hygieeniset ratkaisut ja projektin lopetustilaisuus 10.12.2012
• Pakkausturvallisuusvaatimukset
• Hygieenisen pakkauslinjan ja -koneen rakenne sekä suunnittelu
• Pakkauskoneen työhygienian parantaminen
• Aktiiviset älypakkaukset
• Projektin päätöstilaisuus

MATKAT JA MUU OHJELMA 2010–2012:

Puhdistusosaaminen-tietoiskut 2.9.2011
• OIVA tulee -tietoisku
• LiKaTurVa –hankkeen uudistuneen seminaariohjelman esittely

Seminaari- ja yritystutustumismatka Ahvenanmaalle 10.–12.10. 2011
• Tutustuminen Oy Chipsters Food Ab:n tuotantoon
• Tutustuminen Viking Line Ab:n laivaravintolan keittiökeskukseen, prosessihygieniaan, omavalvontaan ja raaka-aineostoihin
• Seminaariesityksiä

ANUGA 2011 -seminaarit ja messut Kölnissä sekä EFFoST-toimintaan tutustuminen 7.–12.10.2011
• Tutustuminen maailman suurimpaan vientituotteiden näyttely- ja verkostoitumistapahtumaan
• LiKaTurVa -yrityksillä osallistumismahdollisuus alinäytteilleasettajaksi Helsingin yliopiston näyttelyosastolla
• Seminaariesityksiä
• Tutustuminen EFFoST-näyttelyyn ja toimintaan

Tutustuminen pakkaus- ja elintarvikealan prosessiteollisuuden laitoksiin kesällä 2012
• Tutustuminen pakkausyrityksen prosessihygieniaan, omavalvontaan ja raaka-aineostoihin
• Tutustuminen suuren elintarvikeyrityksen prosessihygieniaan, omavalvontaan ja raaka-aineostoihin sekä niiden jäljitettävyyteen
• Seminaariesityksiä

Seminaari- ja messumatka Pietariin sekä tutustuminen elintarvikealan teollisuusyrityksiin ja kauppa- ja logistiikkaketjuihin syksyllä 2012
• Tutustuminen Pietarin vientituotteiden näyttely- ja verkostoitumistapahtumaan
• LiKaTurVa -yrityksillä osallistumismahdollisuus alinäytteilleasettajaksi Helsingin yliopiston näyttelyosastolla
• Seminaariesityksiä
• Tutustuminen Pietarin elintarvikealan teollisuusyrityksiin
• Tutustuminen Pietarin potentiaalisiin elintarvikealan kauppa- ja logistiikkaketjuihin

NETTITYÖSKENTELYÄ VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ
Seminaariaiheista interaktiivinen kysymysten käsittely- ja keskustelumahdollisuus asiantuntijoiden kanssa netissä