FI | SV | EN

Vanhuusiän muutostrendit 2040 – Ikihyvästä tulevaisuuteen

Väestön ikääntymiseen liittyvät haasteet ovat yleisesti tunnettuja niin paikallisesti kuin globaalisti. Tiedetään myös, että terveellisiä elintapoja ja aktiivista ikääntymistä tukemalla voidaan vaikuttaa toimintakyvyn säilymiseen ja hillitä palvelutarpeiden kasvua. Tämä edellyttää ajantasaista tietoa väestön elinoloista sekä ymmärrystä elintavoista ja muista vanhenemisprosessiin vaikuttavista tekijöistä. Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimuksessa kerätty ainutlaatuinen, monitieteisen tutkimuksen mahdollistava aineisto tarjosi tähän erinomaiset edellytykset.

Vanhuusiän muutostrendit 2040 – Ikihyvästä tulevaisuuteen -hankkeen tavoitteena oli työstää Ikihyvä-aineistosta nousevia, yhteiskunnallisesti relevantteja teemoja toteuttamiskelpoisiksi tutkimus- ja kehittämishankkeiksi yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden ja
käytännön toimijoiden kanssa.

Hankkeessa
1) valmisteltiin Ikihyvä-seurantatutkimuksen aineistoihin tukeutuvia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimus- ja kehittämishankeaihioita
2) rakennettiin ja syvennettiin yhteistyötä muiden pitkittäistutkimushankkeiden kanssa
3) edistettiin Ikihyvä-aineistojen käyttöä väitöskirja- ja pro gradu -tutkimuksissa sekä muissa opinnäytteissä
4) kartoitettiin muita tapoja, joilla Ikihyvän tutkimusaineistoja ja hanketyössä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää maakunnan kilpailukyvyn edistämiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyi tutkimus- ja/tai kehittämishankeaihiota, joilla oli selkeä teema ja pitkälle valmisteltu hankesuunnitelma sekä valmiiksi mietitty rahoituskanava. Niissä huomioitiin alueelliset, kansainväliset ja liiketoiminnalliset hyötynäkökulmat ja niiden tarkoituksena oli, että ne voidaan rahoituksen avautuessa nopeasti jalostaa varsinaisiksi hankesuunnitelmiksi ja toteutettaviksi hankkeiksi. Hanke päättyi 31.12.2014.