FI | SV | EN

Voluntary Work Portfolio as a Pathway to Integration

Hankkeen lähtökohtana oli ajatus siitä, että vapaaehtoistoiminta tarjoaa maahanmuuttajalle mahdollisuuden tutustua kulttuuriin, luoda kontakteja valtaväestöön, oppia tietoja ja taitoja sekä osoittaa osaamistaan. Vapaaehtoistoiminnan kautta integroituminen helpottuu ja työelämään tai opintoihin pääsy nopeutuu.

Hankkeessa oli mukana yhteistyökumppanit Tanskasta ja Virosta. Kaksivuotisen hankkeen aikana kehitettiin sähköinen
työkalu, maahanmuuttajalle soveltuva vapaaehtoistoiminnan portfolio. Portfolioon maahanmuuttaja voi dokumentoida osaamistaan sekä vapaaehtoistoiminnan aikana oppimiaan asioita, hankkimiaan tietoja, taitoja ja kokemuksia. Portfoliota hän voi hyödyntää työllistymispyrkimyksissään tai opiskelemaan hakiessaan.
Portfolion avulla työnhakija voi kätevästi osoittaa osaamistaan ja osallistumistaan erilaisiin tehtäviin. Portfolio toimii myös hyvänä apuvälineenä kotoutumiskoulutuksessa, kun maahanmuuttajaopiskelijalle laaditaan henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa ja pohditaan polkua työelämään.

Parhaimmillaan hanke kannusti maahanmuuttajaa vapaaehtoistyöhön ja osallistumaan yhteiskuntaan sekä elinikäisen oppimisen prosessiin. Vapaaehtoistyössä oppii kieltä ja kulttuuria sekä työssä ja yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Hanke päättyi 31.7.2015.