Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Kummilaitosyhteistyö ja kummiprofessuurit

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa yliopistollisen osaamisen siirtoa Päijät-Hämeeseen, erityisesti elinkeinotoiminnan, palvelurakenteiden ja osaamisen kehittämisen alueilla. Samalla tavoitteena oli kehittää ja vakiinnuttaa kummilaitostoiminnan (ml. kummiprofessuurit) toimintamalli ja hyviä toimintatapoja.

Helsingin yliopiston yhteistyölaitoksia olivat seuraavat tiedelaitokset:
– Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
– Sosiaalitieteiden laitos
– Opettajankoulutuslaitos

Tiedelaitosten ja Palmenian yhteistyön konkreettinen sisältö sovittiin vuosittaisissa työsuunnitelmissa. Toimintamuotoja olivat muun muassa:
– Osallistuminen alueella toteutettavien monitieteisten tutkimusohjelmien ja kehittämishankkeiden valmisteluun
– Osallistuminen yliopistollisen tutkimustiedon tiedonsiirron kehittämiseen, erityisesti elinikäisen oppimisen (aikuiskoulutus) ja hankkeiden suunnitteluun, ennakointiin ja viestintään
– Laitoksella tehtävän tutkimuksen ja opinnäytteisiin liittyvän välitystoiminnan organisointi; tutkimusdataa ja tutkimusaiheita saatavissa alueelta
– Helsingin yliopiston näkyvyyden lisääminen Päijät-Hämeen alueella

Hanke päättyi 31.12.2010.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>