FI | SV | EN

Kummilaitosyhteistyö ja kummiprofessuurit

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa yliopistollisen osaamisen siirtoa Päijät-Hämeeseen, erityisesti elinkeinotoiminnan, palvelurakenteiden ja osaamisen kehittämisen alueilla. Samalla tavoitteena oli kehittää ja vakiinnuttaa kummilaitostoiminnan (ml. kummiprofessuurit) toimintamalli ja hyviä toimintatapoja.

Helsingin yliopiston yhteistyölaitoksia olivat seuraavat tiedelaitokset:
– Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
– Sosiaalitieteiden laitos
– Opettajankoulutuslaitos

Tiedelaitosten ja Palmenian yhteistyön konkreettinen sisältö sovittiin vuosittaisissa työsuunnitelmissa. Toimintamuotoja olivat muun muassa:
– Osallistuminen alueella toteutettavien monitieteisten tutkimusohjelmien ja kehittämishankkeiden valmisteluun
– Osallistuminen yliopistollisen tutkimustiedon tiedonsiirron kehittämiseen, erityisesti elinikäisen oppimisen (aikuiskoulutus) ja hankkeiden suunnitteluun, ennakointiin ja viestintään
– Laitoksella tehtävän tutkimuksen ja opinnäytteisiin liittyvän välitystoiminnan organisointi; tutkimusdataa ja tutkimusaiheita saatavissa alueelta
– Helsingin yliopiston näkyvyyden lisääminen Päijät-Hämeen alueella

Hanke päättyi 31.12.2010.