FI | SV | EN

Kehittämiskumppanuus – työelämäjaksot kehittämisen työkaluina

Kehittämiskumppanuus – Työelämäjaksot kehittämisen työkaluina -hanke kokosi kehittämiskumppanuusoppilaitosverkostoksi 11 koulutusorganisaatiota Etelä-Suomen alueelta. Mukana olivat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Hyvinkää, Hyvinkään kaupungin sivistystoimi (2. asteen oppilaitokset 5 kpl), Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö, Koulutuskeskus Salpaus, Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen ky (RAOL), TOP instituutti Oy/Suomen ympäristöopisto SYKLI, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Invalidiliitto ry/Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Oy Porvoon Kauppaoppilaitos – Borgå Handelsläroverk Ab ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö/Helsingin Diakoniaopisto.

Hankkeen tavoitteena oli koulutuksen työelämävastaavuuden lisääminen, opettajien työelämäosaamisen lisääminen sekä työorganisaatioiden kehittäminen.

Opettajien työelämäjaksot ja työelämän oppilaitosjaksot toimivat kehittämiskumppanuuden työkaluina ja opettajat/työelämäedustajat toimivat työelämän ja oppilaitosten kehittämisen agentteina oppilaitosten, työelämän ja opettajien asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myönsi Etelä-Suomen lääninhallitus. Hanke päättyi 30.6.2012.