FI | SV | EN

Segregaation purkamisen portaat

Segregaation purkamisen portaat -täydennyskoulutushanke oli oppilaitosten tasa-arvotyön syventämiseksi ja monipuolistamiseksi tarkoitettu hanke. Hankkeen tavoitteena oli monipuolistaa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten toiminnallista tasa-arvosuunnittelua ja koota tasa-arvoyhdyshenkilöverkosto. Hankkeessa tuotettiin tasa-arvotyötä tukevia aineistoja oppilaitosten käyttöön.

Hankkeen toteutti Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Mukana olivat
Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetushallitus ja Tasa-arvovaltuutetun toimisto, ja sitä tuki opetusministeri Henna Virkkunen. Hanke järjesti neljä yhden päivän koulutustilaisuutta Oulussa, Joensuussa, Helsingissä ja Turussa.

Koulutuspäivä antoi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tasa-arvotyötä tekeville valmiuksia oppilaitoksen tasa-arvotilanteen arviointiin sekä toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen.

Koulutuspäivän tavoitteena oli vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • •Miten opiskelijat tulisi ottaa huomioon tasa-arvosuunnittelussa?
  • Miten tasa-arvosuunnitelma toimii työkaluna?
  • Kaksi sukupuolta ja sukupuolitetut tehtävät?
  • Miten tasa-arvo – epätasa-arvo näkyy meidän oppilaitoksessa?

Hanke päättyi 24.9.2010.