Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Segregaation purkamisen portaat

Segregaation purkamisen portaat -täydennyskoulutushanke oli oppilaitosten tasa-arvotyön syventämiseksi ja monipuolistamiseksi tarkoitettu hanke. Hankkeen tavoitteena oli monipuolistaa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten toiminnallista tasa-arvosuunnittelua ja koota tasa-arvoyhdyshenkilöverkosto. Hankkeessa tuotettiin tasa-arvotyötä tukevia aineistoja oppilaitosten käyttöön.

Hankkeen toteutti Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Mukana olivat
Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetushallitus ja Tasa-arvovaltuutetun toimisto, ja sitä tuki opetusministeri Henna Virkkunen. Hanke järjesti neljä yhden päivän koulutustilaisuutta Oulussa, Joensuussa, Helsingissä ja Turussa.

Koulutuspäivä antoi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tasa-arvotyötä tekeville valmiuksia oppilaitoksen tasa-arvotilanteen arviointiin sekä toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen.

Koulutuspäivän tavoitteena oli vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • •Miten opiskelijat tulisi ottaa huomioon tasa-arvosuunnittelussa?
  • Miten tasa-arvosuunnitelma toimii työkaluna?
  • Kaksi sukupuolta ja sukupuolitetut tehtävät?
  • Miten tasa-arvo – epätasa-arvo näkyy meidän oppilaitoksessa?

Hanke päättyi 24.9.2010.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>