FI | SV | EN

REKRY-AMARE

REKRY-AMARE –hanke teki tiivistä yhteistyötä työvoimahallinnon, rekrytointiyritysten, sosiaali- ja terveydenhoitoalan työorganisaatioiden, yritysten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Tarkoituksen oli saada EU:n alueelta (myös Venäjältä ja Kiinasta sekä muista Aasian maista) tuleva työvoima integroitumaan suomalaisille työmarkkinoille mahdollisimman joustavasti. Hankkeessa pyrittiin kehittämään uusia, joustavia ja työelämälähtöisiä pätevöitymisratkaisuja ja opiskelupolkuja sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin.

Hankkeessa kartoitettiin ja hyödynnettiin niitä hyviä käytäntöjä, joita muilla EU-mailla on. Erityisesti työperäisestä maahanmuutosta pitkän kokemuksen omaavien maiden, kuten Iso-Britannian, Irlannin ja Saksan kokemuksia hyödynnettiin. Näiden maiden käytössään olevia malleja pyrittiin kehittämään ja soveltamaan mahdollisuuksien mukaan myös suomalaisilla työmarkkinoilla. Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen yhteistyöseminaarien ja workshop-työskentelyn kautta oli yksi tärkeä hankkeen toimintamuoto.

Hanke päättyi 31.3.2013.