Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Accountability in Higher Education

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa vertaileva tutkimus, jossa tarkastellaan Bolognan tavoitteisiin liittyvän laadunvarmistusjärjestelmien arvioinnin toteuttamista ja sen vaikutuksia kansallisella tasolla ja yliopisto- eli organisaatiotasolla. Tutkimusryhmä otti hypoteettisen oletuksen pohjoismaisesta mallista tutkimuksen lähtökohdaksi. Vertailukohteina olivat tässä Suomi ja Islanti. Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä todennetaan tämän hypoteesin paikkansa pitävyyttä eli tutkitaan:

  1. Noudattavatko kansallistasolla toteutetut Bolognan sopimukseen liittyvät laadunvarmistus-järjestelmät pohjoismaista mallia? Miten pohjoismainen malli toteutuu ja näkyy eri Pohjoismaissa?
  2. Miten laatujärjestelmiä on toteutettu ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut eri tavoin orga-nisoituneissa yliopistoissa? Onko tieteenaloja edustavien yksiköiden välillä eroja? Eroavatko yliopistokohtaiset sovellukset ja vaikutukset yliopistojen välillä vai nousevatko erot kansallisista sovelluksista?

Menetelmänä toteutetaan kvalitatiivista dokumenttien ja haastatteluiden analyysiä. Hanke päättyi 31.12.2011.

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!