FI | SV | EN

Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena

Hankkeessa kehitettiin töissä.fi-sivustoa sekä edistettiin sen käyttöä opiskelijoiden urasuunnittelun ja valintojen tukena. Töissä.fi on kaikille avoin, helppokäyttöinen ja visuaalisesti näyttävä valtakunnallinen verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa korkeakouluista valmistuneiden työllistymisestä sekä työelämästä. Palvelu on suunnattu erityisesti korkeakouluissa jo opiskeleville sekä opintoja suunnitteleville. Sivusto palvelee hyvin myös kaikkia neuvontaa ja uraohjausta tekeviä eri koulutusasteilla ja organisaatioissa. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli vahvistaa sivuston hyödyntämistä työelämätiedon lähteenä tuottamalla helppokäyttöinen ja kiinnostava ohjauksen työkalu verkkoon.

Hanke pyrki vahvistamaan töissä.fi-verkkopalvelun käyttöä opiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistä tukevana ohjauksen välineenä tuottamalla siihen jatkuvasti uusia sisältöjä ja ominaisuuksia. Palvelun kattavuutta parannettiin jalkauttamalla töissä.fi:n käyttö korkeakouluihin ohjaajien työn tueksi luomalla malleja palvelun hyödyntämiseen ohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä.

Hankkeen tuloksena syntyi valtakunnallisesti merkittävä, uusimpia verkkoteknologioita hyödyntävä ja jatkuvasti päivittyvä tämänhetkisen työelämätiedon tietovaranto ja verkkopalvelu. Verkkopalveluun on koottu mahdollisimman kattavasti tiedot kaikista uraseurantaa tekevistä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä tuhansia korkeakouluista valmistuneiden urakertomuksia. Lisäksi palvelusta löytyy sähköinen työkirja sekä materiaalia sosiaaliseen mediaan töissä.fi-sivuston hyödyntämiseksi HOPS-ohjauksessa, uraohjauksessa sekä opetussuunnitelmatyössä sekä esteetön töissä.fi, joka palvelee tasavertaisesti kaikkia korkeakoulujen opiskelijoita, myös erityisryhmiä.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ toimi projektin vetäjänä ja vastasi töissä.fi-sivuston kehittämisestä. Helsingin yliopiston urapalvelut ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos vastasivat hankkeen ohjausosiosta. Yhteistyökumppaneina olivat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hanke oli OKM:n valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen oli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke toteutettiin 1.3.2015–28.2.2018.

Hankkeessa tuotetut verkkopalvelut: toissa.fi  ja urapolulla.fi

Töissä.fi-sivustosta sanottua

”Täytyy kiittää todella suuresti, tämä sivu on parasta mitä minulle on tällä viikolla tapahtunut!! Olen lukion kakkosella ja etsiskelen itselleni sopivia pääaineita yliopistosta. Olen todella iloinen, että yhteen paikkaan on koottu niin monien ammattien ja pääaineiden tarkat palkkaus- ja työllistymistilastot. Sivu on myös tosi tyylikäs, ja tilastoja on todella ilo katsella.”   

”Wau! Tällaista on kaivattu. Oppaiden ’asiantuntija- ja johtotehtävät’ -fraasi ei kerro opintoalaansa harkitsevalle yhtään mitään.”

”Koulutusvalintoja pohtiville nuorille, itseymmärrystään kehittäville opiskelijoille, koulutuksen ja työelämän suhteesta kiinnostuneille virkamiehille ja tutkijoille, rekrytoijille ja muille. Olen itse hyötynyt palvelusta monella tavalla.”

”Ihan kaikki kosketti elämääni, muiden tarinat, erityisesti kohta ’eniten opinnoistani oli hyötyä’, kaikki käytännön vinkit, oikeat urapolut + hyviä vinkkejä niin CV:hen kuin hakemuksiinkin.”

”Olemme vaikuttuneita tästä sivustosta. Erittäin hienoja tarinoita ja hieno visuaalinen ilme.”

”Isot numerot ja grafiikat todella hienoja. Etenkin nuo palkkasummien visualisoinnit jotenkin tekivät tylsästä asiasta yhtäkkiä kiinnostavaa. Hieno toteutus!”

”PARASTA, kiitos!! Niin hyvää settiä!”