FI | SV | EN

Gamification and Capasity Building for long-term unemployed

Euroopan komission tuella toteutetussa hankkeessa (ERASMUS+) tunnistettiin ja otettiin käyttöön vaikuttavia pelistrategioita vaikeasti tavoitettavien pitkäaikaistyöttömien ihmisten toimintavalmiuksen vahvistamiseksi ja yrittäjyyteen kannustamiseksi.

Hanke sai osittain alkunsa The Directing Life Change -projektin tuloksista (www.directlifechange.eu) ja toimi synergiassa samanaikaisesti toteutettavan Break Down or Break Out -hankkeen kanssa.

Hankkeessa pilotoitava toinen valmennus käynnistyi maaliskuussa 2016. Hanke päättyi 31.8.2016.