Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

REFUGE – Itäisen Suomenlahden suojasatamien luontoselvitykset

Hankkeessa kartoitettiin itäisellä Suomenlahdella sijaitsevien suojasatamien eliöyhteisöjen rakenne ja lajien väliset runsaussuhteet sekä selvitettiin öljyonnettomuuden kalataloudelliset uhat Kaakkois-Suomen merialueella. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin uhanalaisen rantanuoliaisen esiintymisalueet itäisellä Suomenlahdella.

Öljy- tai kemikaalionnettomuuden tapahtuessa aluksen korjaus tai tyhjennys saattaa olosuhteista johtuen edellyttää aluksen hinausta suojasatamaan. Kaakkois-Suomessa sijaitsee kolme suojasatamaa; Klamila (Hellitöksen selkä), Enviikki (Enviikin lahti) ja Haapasaari (Haapasaaren pohjoispuoli). Mikäli tällaisessa tilanteessa mereen päätyvän öljyn määrä on suuri, saattaa seurauksena olla mittavat ja pitkäkestoiset ekosysteemivaikutukset.

Kattava ja laadukas tausta-aineisto on ensisijaisen tärkeä öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ympäristövaikutusten havaitsemiseksi ja vaikutusten suuruuden arvioimiseksi.

Hankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista vastasi Helsingin yliopiston kehittämis- ja koulutuskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö. Hanke päättyi 31.12.2010.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>