FI | SV | EN

REFUGE – Itäisen Suomenlahden suojasatamien luontoselvitykset

Hankkeessa kartoitettiin itäisellä Suomenlahdella sijaitsevien suojasatamien eliöyhteisöjen rakenne ja lajien väliset runsaussuhteet sekä selvitettiin öljyonnettomuuden kalataloudelliset uhat Kaakkois-Suomen merialueella. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin uhanalaisen rantanuoliaisen esiintymisalueet itäisellä Suomenlahdella.

Öljy- tai kemikaalionnettomuuden tapahtuessa aluksen korjaus tai tyhjennys saattaa olosuhteista johtuen edellyttää aluksen hinausta suojasatamaan. Kaakkois-Suomessa sijaitsee kolme suojasatamaa; Klamila (Hellitöksen selkä), Enviikki (Enviikin lahti) ja Haapasaari (Haapasaaren pohjoispuoli). Mikäli tällaisessa tilanteessa mereen päätyvän öljyn määrä on suuri, saattaa seurauksena olla mittavat ja pitkäkestoiset ekosysteemivaikutukset.

Kattava ja laadukas tausta-aineisto on ensisijaisen tärkeä öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ympäristövaikutusten havaitsemiseksi ja vaikutusten suuruuden arvioimiseksi.

Hankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista vastasi Helsingin yliopiston kehittämis- ja koulutuskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö. Hanke päättyi 31.12.2010.