FI | SV | EN

HoivaJet

1. Parempi kannattavuus
– uudella toimintamallilla
– profilointityökalun avulla

2. Johtamisvalmennus (JET)
– pienryhmätyöskentelynä

3. Kehittämistyöpajat
– kumppanuusfoorumeina

4. ESR -rahoitteinen

Ensimmäisessä vaiheessa etsittiin veturiyrityksiä, joille profilointia oli tarkoitus mallintaa. Toisessa vaiheessa veturiyritysten ympärille perustettiin opintopiirit.

Henkilöstöresurssien käyttöä profiloitiin työkalulla, jota kehitettiin valmennuksen aikana pilkkomalla työprosesseja ja laskemalla eri toiminnoille pistetiheydet. Erilaisia ratkaisumalleja olivat mm. toimintojen yhdistäminen uudella tavalla, logistiikan parantaminen, toimenkuvien uudelleen profilointi, kolmannen koulutustason (hoiva-assistentit) kehittäminen jne.

HoivaRekry-hankkeessa järjestettiin lisäksi hoiva-assistenttien koulutus pilottina, jonka suunnitteluun valmennukseen osallistuneet yritykset saattoivat osallistua. Myös muita ratkaisumalleja testattiin käytännössä opiskelijoiden työyhteisöissä ja mallien vaikuttavuutta seurattiin projektin aikana. Toimintamallin vaikuttavuutta seurattiin toimintatutkimuksella.

Hanke päättyi 31.5.2010.