FI | SV | EN

Ikääntyneiden turvallisuus -koulutusohjelmat

Ikääntyneiden turvallisuus osana kuntien turvallisuussuunnittelua -koulutusohjelma oli kunnille suunnattu koulutus- ja konsultointiprosessi, jonka aikana kartoitettiin kunnan turvallisuusriskit ja kehittämisen tarpeet sekä turvallisuuden kehittämiseen käytettävissä olevat resurssit.

Prosessi tuki kunnallista päätöksentekoa turvallisuussuunnitelman laadinnassa ja toimeenpanossa sekä kohdistui erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon johtoon, keskijohtoon ja työntekijöihin.

Koulutus toteutettiin kunnan tilanteeseen sopivana räätälöitynä ratkaisuna. Koulutuksessa käytettiin käsikirjaa, joka käsittää koulutusohjelmien sisältämän koulutusmateriaalin.

Koulutusohjelman pilotointi/kehitystyö alkoi 18.8.2008. Hanke päättyi 31.12.2010.