Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Ikääntyneiden turvallisuus -koulutusohjelmat

Ikääntyneiden turvallisuus osana kuntien turvallisuussuunnittelua -koulutusohjelma oli kunnille suunnattu koulutus- ja konsultointiprosessi, jonka aikana kartoitettiin kunnan turvallisuusriskit ja kehittämisen tarpeet sekä turvallisuuden kehittämiseen käytettävissä olevat resurssit.

Prosessi tuki kunnallista päätöksentekoa turvallisuussuunnitelman laadinnassa ja toimeenpanossa sekä kohdistui erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon johtoon, keskijohtoon ja työntekijöihin.

Koulutus toteutettiin kunnan tilanteeseen sopivana räätälöitynä ratkaisuna. Koulutuksessa käytettiin käsikirjaa, joka käsittää koulutusohjelmien sisältämän koulutusmateriaalin.

Koulutusohjelman pilotointi/kehitystyö alkoi 18.8.2008. Hanke päättyi 31.12.2010.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>