FI | SV | EN

PAISTE – paikallisuudesta etua yrittäjyyteen

PAISTE – paikallisuudesta etua yrittäjyyteen -hankkeessa selvitettiin kumppanuuspöytämallia käyttäen, kuinka paikallisuutta voidaan käyttää hyväksi alueen yritystoiminnassa ja kuinka aihepiirejä voitaisiin juurruttaa osaksi yritysten toimintaa. Toiminta perustui kumppanuuspöytiin saapuvien henkilöiden kokemusten ja yhteistyön varaan. Kumppanuuspöytä toimi välineenä toimijoiden yhteen saattamisessa. Hankkeessa selvitettiin myös, onko alueelle mahdollista synnyttää uudenlaista sisällöntuotantoa ja liiketaloudellista toimintaa hyödyntämällä humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkimusta ja opetusosaamista, esimerkiksi tarinoiden hyödyntämistä elämysmatkailupalvelujen tuottamisessa. Hanke päättyi 31.10.2014.