FI | SV | EN

Selvitys yliopisto-yritysyhteistyön esteistä ja mahdollisuuksista

Hankkeessa selvitettiin, miksi kymenlaaksolaiset yritykset kokevat mahdollisuutensa yliopistoyhteistyöhön muuta maata huonommaksi, vaikka alueella toimivat sekä Helsingin yliopiston että Lappeenrannan teknillisen yliopiston yksiköt.

Selvityksessä haastateltiin 40 eri alojen yritystä ja siinä kartoitettiin esteiden lisäksi toiveet ja mahdollisuudet yhteistyölle yliopistojen kanssa. Tuloksia arvioitiin niin tutkimuksen, kehittämisen kuin koulutuksenkin näkökulmasta. Hanke päättyi 30.11.2014.