FI | SV | EN

Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa -tutkimus

Kaksivuotisessa projektissa tutkittiin auditointiprosessin vaikutuksia tiedekunta- ja laitostasolla. Selvitettiin laadunvarmistusprosessin hyödyntämistä ja tarkoittamattomia vaikutuksia. Tutkimuskohteena olivat Helsingin ja Tampereen yliopistojen lääketieteellinen, humanistinen ja kasvatustieteellinen/käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

Tutkimus oli pohjana pohjoismaisen tutkimusprojektin ”Transnational Tendencies and Nordic School Development” alaprojektille ”Accountability in Higher Education”, jossa kumppaneina olivat University of Island ja University of Aarhus. Projektissa tutkittiin Bolognan prosessin ja EU:n koulutuspolitiikan soveltamista Pohjoismaissa kahdella tasolla: kansallisessa koulutuspolitiikassa ja yliopisto-organisaatiotasolla. Tutkimushanke päättyi 31.12.2010.