FI | SV | EN

REKRY-AMARE

REKRY-AMARE -hanke tukee työperäistä maahanmuuttoa EU:n alueella, erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, kehittämällä uusia malleja alan ammattilaisten rekrytointiin, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, työelämälähtöisiin kieli- ja kulttuurikoulutuksiin, kotoutumiseen ja perheiden tukemiseen.

Hanke perustuu Päijät-Hämeen ja Hämeen maakuntasuunnitelmiin, Lahden alueen kilpailukyky – ja elinkeinostrategiaan sekä Kouvolan ja Hämeenlinnan elinkeinostrategioihin ja maahanmuuttopoliittisiin ohjelmiin ja niistä johtuviin linjauksiin.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä työvoimahallinnon, rekrytointiyritysten, sosiaali- ja terveydenhoitoalan työorganisaatioiden, yritysten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, jotta EU:n alueelta (myös Venäjältä ja Kiinasta sekä muista Aasian maista) tuleva työvoima integroituisi suomalaisille työmarkkinoille mahdollisimman joustavasti. Hankkeessa pyritään kehittämään uusia, joustavia ja työelämälähtöisiä pätevöitymisratkaisuja ja opiskelupolkuja sekä ammattikorkeakouluihin, että yliopistoihin.

Hankkeessa kartoitetaan ja hyödynnetään niitä hyviä käytäntöjä, joita muilla EU -mailla on. Erityisesti työperäisestä maahanmuutosta pitkän kokemuksen omaavien maiden, kuten Iso-Britannian, Irlannin ja Saksan kokemuksia hyödynnetään ja siellä olevia malleja pyritään kehittämään ja soveltamaan mahdollisuuksien mukaan myös suomalaisilla työmarkkinoilla. Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen yhteistyöseminaarien ja workshop -työskentelyn kautta on yksi tärkeä hankkeen toimintamuoto.