FI | SV | EN

Vilttiketjusta ykkösketjuun – Työelämätietoa uudella tavalla

Hankkeen tavoitteena oli tukea korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään ja ehkäistä opintojen viivästymistä tai keskeyttämistä.

Helsingin yliopisto palkkasi pääkaupunkiseudun korkeakouluista hankkeen toteutukseen 3–4 opiskelijaa tai vastavalmistunutta. Ryhmän tehtävänä oli etsiä uusia tapoja työelämätietouden esittämiseen verkossa. Ryhmä mietti, miten tieto tarjotaan nuorten omalla kielellä ja millä välineillä nuoret tavoitetaan parhaiten.

Hankkeen lopputuloksena ryhmä laati esiselvityksen, johon sisältyviä toimenpide-ehdotuksia voitiin hyödyntää suoraan KOUTSI-hankkeessa. Myös muut – esimerkiksi korkeakoulujen rekrytointipalvelut ja tiedekunnat – hyötyivät selvityksen tuloksista. Hanke päättyi 30.7.2012.