FI | SV | EN

KOUTSI – Uudet tavat luotsata korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään

Projektissa tuotettiin korkeakouluopiskelijoiden, henkilöstön ja työnantajien käyttöön kokoava verkkopalvelu. Sisältö muodostui valtakunnallisten ESR-kehittämisohjelmien hankkeiden tuotoksista sekä ”korkeakoulutehtävien wikipediasta”, jossa ideana oli tuottaa tietoa työelämästä ja työtehtävistä uudella tavalla.

Yhteistyötä tehtiin muun muassa Koutsiin linkittyvien muiden hankkeiden, korkeakoulujen rekrytointipalvelujen, opiskelijajärjestöjen, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja alumnien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin työelämänäkökulman vahvistamiseen. Koutsi-hanke teki näkyväksi sisarhankkeidensa tuloksia ja levitti niistä tietoa.

”Korkeakoulutehtävien wikipedia”-tuotteessa kehitettiin ratkaisuja, joilla työelämän toimijoita saataisiin osallistumaan yhteiseen tiedontuottamiseen. Lähtökohtana oli toimia joustavasti ja ketterästi vuorovaikutteisia verkkoteknologioita hyödyntäen. ”Wikipedian” avulla opiskelijat, korkeakoulut ja työnantajat saivat ajantasaista ja käyttäjälähtöistä tietoa.

KOUTSI-hanke toteutettiin 15.4.2011–31.12.2014.