FI | SV | EN

Mobster, Mobiili ja ympäristöön integroitu sanelu- ja kommunikointisovellus terveydenhuoltoalalle

Hankkeessa tutkittiin luotettavia ja käyttäjäystävällisiä sanelu- ja kommunikaatiosovelluksia lääkäreiden ja ensihoitohenkilöstön tarpeisiin. Tavoitteena oli kehittää osaamista, jonka perusteella on mahdollista luoda aikaisempaa luotettavampia ja tehokkaampia terveydenhuollossa hyödynnettäviä puhesovelluksia.

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli laajapohjaisen ja monitieteisen konsortion yhteistyöllä kehittää osaamista, jonka perusteella yritykset voisivat tuottaa luotettavia ja käyttäjäystävällisiä sanelu- ja kommunikaatiosovelluksia lääkäreiden ja ensihoitohenkilöstön tarpeisiin. Kohteina olivat (1) staattiset ympäristöt, kuten sairaalat ja lääkäriasemat, (2) liikkuvat hoitokohteet (esim. ambulanssit) ja (3) näiden välinen etäkommunikointi. Kaikissa kohteissa tärkeitä alueita olivat (4) terminologian ja monikielisyyden tukeminen sekä (5) ympäristössä olevien apuvälineiden ohjaus. Korkealaatuisen puheteknologian soveltaminen näille alueille vaatii pohjalla olevien puhe- ja kieliteknologioiden yhdistämistä moniaistiseen käyttöliittymäteknologiaan.

Hanke päättyi 31.12.2012.