Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto-ongelma

Hankkeen tavoitteena oli laajan metropolialueen kilpailuedun parantaminen sekä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan vahvistaminen ja niihin liittyvien elinkeinopalveluiden kehittäminen. Tavoitteena oli myös huomioida INKA-valmistelun eteneminen erityisesti älykkäiden palveluratkaisujen näkökulmasta. Hankkeen kohdealueena olivat lisäksi Kanta-Häme ja Kymenlaakso tutkimuksen kansallisen ulottuvuuden vahvistamiseksi.

Hankkeessa tuotettiin tutkimusraportti, jossa tarkastellaan työvoiman kohtaanto-ongelmaa laajan metropolialueen sekä Kymenlaakson pk-yritysten näkökulmasta, analysoidaan ongelman syitä ja tehdään konkreettisia toimenpide-esityksiä kohtaanto-ongelman parantamiseksi. Hanke päättyi 30.11.2014.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>