FI | SV | EN

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto-ongelma

Hankkeen tavoitteena oli laajan metropolialueen kilpailuedun parantaminen sekä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan vahvistaminen ja niihin liittyvien elinkeinopalveluiden kehittäminen. Tavoitteena oli myös huomioida INKA-valmistelun eteneminen erityisesti älykkäiden palveluratkaisujen näkökulmasta. Hankkeen kohdealueena olivat lisäksi Kanta-Häme ja Kymenlaakso tutkimuksen kansallisen ulottuvuuden vahvistamiseksi.

Hankkeessa tuotettiin tutkimusraportti, jossa tarkastellaan työvoiman kohtaanto-ongelmaa laajan metropolialueen sekä Kymenlaakson pk-yritysten näkökulmasta, analysoidaan ongelman syitä ja tehdään konkreettisia toimenpide-esityksiä kohtaanto-ongelman parantamiseksi. Hanke päättyi 30.11.2014.