FI | SV | EN

TAIKA II, Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä

TAIKA II -hanke edistää taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä työelämässä, erityisesti esimiestyössä ja johtamisessa. Taidelähtöinen työskentely voi luovuutta vahvistamalla palvella laajasti työelämän laadun ja työyhteisöjen innovaatiokyvykkyyden kehittämistä.

Projektin kehittämistoimenpiteet toteutetaan pilottiorganisaatioissa, joissa taidelähtöistä työskentelyä sovelletaan, kehitetään ja tutkitaan esimiestyön välineenä työyhteisön innovaatiokyvykkyyden näkökulmasta.

Projektissä kehitetään taidelähtöisten menetelmien mentorointimalleja ja tuotetaan mentorointikäsikirja. Taiteilijoille järjestetään mentorointiohjelma.

Lisäksi projektissa dokumentoidaan ja kehitetään taidetta työelämään välittäviä toimintatapoja ja malleja.