FI | SV | EN

Komea – Kotiseutumme mennyt aika

Hankkeen tavoitteena oli luoda semanttisen verkon teknologioita hyödyntämällä Internet-pohjainen museokokoelmiin perustuva aineistokokonaisuus, joka toimisi eri aineiden opetusmateriaalina 3.–6.-vuosiluokille. Koulut voisivat sen avulla ylittää museokäynnin käytännönjärjestelyihin liittyviä esteitä ja tarjota uudenlaisen tavan museokokoelmiin tutustumista ja tiedonhankintaa varten.

Kun paikallisten museoiden esineistöä on digitoitu, voivat koulut hyödyntää paikallisten museoiden tietovarantoja mahdollisimman laajasti ympäri vuoden.

Hankkeen tavoitteena oli ohjata opettajat käyttämään opetusmateriaaleja paikallisuuteen liittyvän verkkoaineiston käyttöön. Hankkeessa keskityttiin usean oppiaineen opetusmateriaalien muovaamiseen.

Hankkeen innovaationa oli mahdollistaa semanttisen webin avulla eri lähteistä tulevien, hyvin erilaisten kulttuurisisältöjen yhdistäminen tehokkaasti yhdeksi kokonaisuudeksi, ”Kymenlaakson suureksi tarinaksi tai muistiksi” semanttisessa webissä 2.0. Hanke päättyi 31.12.2011.