VIESTINNÄN KOULUTUKSET JULKISSEKTORILLE JA JÄRJESTÖILLE

Viestijän on tänä päivänä oltava laaja-alainen moniosaaja, joka hallitsee viestinnän koko kentän. Samalla hänen pitää pystyä auttamaan organisaation muita jäseniä viestimään avoimesti ja tehokkaasti, sekä sisäisesti että ulospäin. Koulutuksemme tarjoavat kaikille viestintää tekeville ja siitä kiinnostuneille mahdollisuuden oman osaamisensa terävöittämiseen, josta hyötyy koko organisaatio. Koulutuksissa hyödynnetään uusimpia digitaalisia oppimisympäristöjä ja opastetaan niiden pedagogiseen käyttöön.

Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöity asiakaskohtainen koulutus ja valmennus on paras vaihtoehto silloin, kun työyhteisö kaipaa vahvistusta johonkin tiettyyn osaamisalueeseen tai kun on tarve kouluttaa isompia tiimejä tai vaikka koko organisaatio samanaikaisesti. Tutustu koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Kun kyseessä on yksittäisten henkilöiden kouluttaminen, kannattaa tutustua myös avointen viestinnän koulutusten tarjontaamme tästä.

JULKISHALLINNON TALOUSVIESTINTÄÄ SELKEÄSTI JA VAIKUTTAVASTI

Voisiko tilinpäätöksestä sekä talous- ja toimintakertomuksesta viestiminen olla vaikuttavampaa, selkeämpää sekä ymmärrettävämpää? Mihin talousviestinnällä voidaan vaikuttaa ja miten numeroista saadaan helpommin ymmärrettäviä? Koulutus on tarkoitettu kaupunkien, kuntien sekä niiden liikelaitosten ja kuntayhtymien viestinnän ja talouden asiantuntijoille. Koulutukseen on mahdollista sisällyttää myös esim. oman organisaation talousviestinnän kehittämissuunnitelman laadinta, johon saa kouluttajalta palautteen.

MITEN JÄRJESTÄÄ WEBINAARI – KOHTI YHTEISÖLLISTÄ OPPIMISTA JA TYÖSKENTELYÄ

Koulutuksessa tutustut webinaarien käyttöön koulutus- ja kehittämistilanteissa sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erityyppisiä webinaareja aina koulutuksista yhteisöllisen työskentelyn järjestämiseen. Saat myös välineitä webinaariosallistujien aktivoimiseen ja opit hyödyntämään pedagogisia menetelmiä webinaarin suunnittelussa ja toteutuksessa.

SOSIAALINEN MEDIA VIESTINNÄN JA VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ

Sosiaalinen media on tärkeä kanava asiantuntijaorganisaation ja sen henkilöstön näkyvyydelle, verkostoitumiselle ja viestinnälle. Koulutus tarjoaa tutkijoille ja muille tutkimuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille uusia näkökulmia ja käytännön esimerkkejä verkkoviestintään ja verkostoitumiseen sosiaalisen median työkaluja hyödyntämällä. Lisäksi paneudutaan siihen, millä tavalla asiantuntija voi terävöittää verkkobrändiään. Koulutuksessa käsitellään tutkimus-/asiantuntijaviestinnän tavoitteita, keinoja ja työkaluja verkkojulkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa.

STRATEGIAVIESTINTÄ

Miten strategia tehdään eläväksi osaksi jokapäiväistä tekemistä ja millaista viestintää se edellyttää? Koulutus on tarkoitettu julkishallinnon esimiehille ja viestinnän johtotehtävissä toimiville sekä muille, jotka haluavat kehittää esimiestaitojaan ja strategian toimeenpanon osaamistaan. Koulutuksen tavoitteena on avata vision ja tavoitteiden roolia sekä sitä miten ne toimivat esimiehen työkaluina.

TIEDON VISUALISOINTI

Onnistuneet visualisoinnit ja infografiikat auttavat omaksumaan tiedon nopeammin ja tehokkaammin, mutta milloin visualisointeja kannattaa käyttää, miten niiden hankinta onnistuu helpoiten ja mitä niiden toteutuksessa kannattaa ottaa huomioon? Koulutus on suunnattu erityisesti viestinnän ja markkinoinnin johtamisen ja suunnittelun ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää paremmin, kuinka tiedon visualisointi ja infografiikka voivat olla apuna organisaation viestinnässä.

TUTKIMUS- JA TIEDEVIESTINTÄ SOSIAALISEN MEDIAN AIKAKAUDELLA

Nyt jos koskaan tarvitaan tutkimustiedon näkyvyyttä verkon sosiaalisilla areenoilla ja eri medioissa. Artikkelit ja pdf-raportit verkon nurkassa eivät riitä, kun kansalaisten tiedontarve ja kiinnostus eri ilmiöihin ryöpsähtää. Myös päättäjät tarvitsevat tutkimustietoa päätöksenteon ja rahoittajat rahoituspäätöstensä pohjaksi. Yliopistot ja muut asiantuntijaorganisaatiot näkyvät asiantuntijoidensa kautta. Avainasemassa ovat viestintävalmiudet ja brändi – kuinka selkeästi ja kiinnostavasti asioista viestitään eri medioissa ja toisaalta keneen eri mediat ottavat yhteyttä halutessaan asiantuntijan näkemyksen?

VIESTIJÄ VALMENTAJANA

Viestintä ja viestijän työ on digitalisaation myötä muutoksessa. Viestintä kuuluu organisaatiossa yhä selvemmin kaikkien tehtäviin. Viestijän tärkeänä tehtävänä onkin auttaa muita, kuten yrityksen johtoa ja asiantuntijoita, viestimään. Koulutuksessa kehitetään ohjaaja- ja valmennustaitoja, opitaan johtamaan oppimisprosesseja ja haetaan valmiuksia onnistumisten arviointiin. Koulutuksessa opitaan myös tarkastelemaan tavoitteita kokonaisvaltaisesti sekä hyödyntämään uutta tekniikkaa.

VIESTINNÄN ARVIOINTI JA MITTAAMINEN

Miten arvioida viestinnän tehoa ja parantaa tuloksia? Usein mitataan määrää, mutta viestinnän kehittämiseksi tarvitaan täsmällisempää ja analysoidumpaa tietoa. Koulutuksessa keskitytään siihen, miksi ja miten mitata viestinnän tehoa.

VIESTINNÄN LAIT JA OIKEUDET SOMESSA

Mitä työntekijä tai virkamies voi kertoa työstään, asiakkaistaan tai arvoistaan sosiaalisessa mediassa? Millä tavoin työnantaja voi rajoittaa tai ohjeistaa työntekijöidensä sanomisia? Entä voiko asiakas kuvata asioinnin ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa? Koulutuksessa perehdytään sananvapauteen ja sen rajoihin niin työnantajan, työntekijän kuin asiakkaankin näkökulmasta erityisesti sosiaalisessa mediassa.

VUOROVAIKUTUS TYÖELÄMÄSSÄ – ERILAISUUS VOIMAVARAKSI

Herättävätkö tietynlaiset vuorovaikutustilanteet voimakkaita tunteita? Pulssi nousee ja sydän tykyttää. Valmennuksessa saat toimintatapoja rakentavan ilmapiirin luomiseen haastavissakin tilanteissa ja opit kääntämään erilaisuuden voimavaraksi. Kun on tietoinen ihmisten erilaisuudesta ja käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, ne on helpompi ottaa huomioon viestinnässä ja rakentaa parempaa viestintäkulttuuria, joka edistää asioiden etenemistä ja työhyvinvointia.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Minna Ristimäki

Asiakkuuspäällikkö
050 462 7213
minna.ristimaki​@hyplus.fi

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!