FI | SV | EN

Kirjallisen viestinnän valmennus

Organisaatiot tarvitsevat hyviä kirjoittajia. Tässä valmennuksessa pääsette kehittämään työelämän kirjoitustaitojanne.

Tekstin tuottamisen taito korostuu, kun tehdään muistioita, raportteja, viestitään sidosryhmille tai kun tehdään sisältöä organisaation verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin, blogeihin tai muuhun ulkoiseen viestintään. Yhä useammat organisaatiossa kirjoittavat sisältöjä sosiaalisen median kanaviin ilman että viestinnän ammattilainen tarkistaa sisältöä ennen sen julkaisemista.

Hyvä työelämän kirjoitustaito merkitsee kykyä tuottaa selkeää, laadukasta ja innostavaa sisältöä. Taitava ja osaava kirjoittaja pystyy tuomaan organisaation tone of voicen lisäksi esiin myös omaa ääntään ja persoonaansa, herättämään tunteita ja luomaan kohderyhmään positiivisia mielikuvia organisaatiosta.

Valmennuksen hyödyt

Kun panostetaan henkilöstön kirjallisen viestinnän kehittämiseen, toiminta tehostuu ja selkeytyy ja myös organisaation toiminnan vaikuttavuus paranee. Koulutuksessa osallistujat:

  • saavat uusia ideoita vaikuttavien tekstien tekemiseen osana omaa työtä
  • pääsevät kehittymään kirjoittajina ja monipuolistamaan kirjoittamisen keinovalikoimaansa
  • oppivat rytmittämään tekstiä ja saavat palautetta omista kirjoitustehtävistä
  • tutustuvat tekstilajeihin ja uudenlaisiin keinoihin kehittää kirjoittamista
  • oppivat havainnoimaan, tarinallistamaan ja kokeilemaan erilaisia tapoja lähestyä kirjoittamisen tehtäviä työssään
  • löytävät omia tekstejä ja kirjoittamista kehittäviä uusia näkökulmia, joiden avulla suoriutua työelämän kirjoitustehtävistä paremmin ja tehokkaammin.

Kenelle

Koulutus on suunnattu erilaisia työelämän tekstejä eri kanaviin kirjoittaville, päivittäville ja muokkaaville ja eri sisällöistä vastaaville, kuten asiantuntijoille ja muille työssään kirjoittaville.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Minna Ristimäki
050 462 7213
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Minna Ristimäki
050 462 7213
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]
Ravitsemustieto auttaa tukemaan aivojen terveyttä
Ravitsemuksen merkitys terveyteemme ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiistaton tosiasia, ja ruokavalion vaikuttavat mekanismit esimerkiksi […]
HY+digiaamu: Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuuden tekijän metataito
Työelämän muutokset haastavat meitä uudistumaan yksilöinä ja organisaatioina. Perinteinen ongelmakeskeinen ajattelu ei useinkaan enää auta, […]