FI | SV | EN

Osallistava viestintä

Koulutuksessa pureudutaan organisaation johtamiseen liittyviin viestintähaasteisiin ja kehitetään niihin ratkaisuja.

Koulutuksessa käsitellään toimintaympäristön luonteen ja viestinnän yhteyttä, viestintäkäsitysten päivittämistä, modernin organisaatioviestinnän perusteita, vaikuttamisen areenoita ja luottojoukkojen merkitystä.

Hyöty ja keskeiset tavoitteet  

Koulutuksen avulla uudistetaan organisaation viestintäkäsitystä sekä opitaan viestimään erilaisissa toimintaympäristöissä ja myös etäjohtamiseen liittyvissä tilanteissa. Tukena toimii viimeisin tutkittu tieto organisaatioviestinnästä, keskustelevat lähipäivät sekä asiantuntijapalaute viestinnän suunnitteluun. 

Koulutuksen aikana osallistuja:

 • oivaltaa, mitä on vaikuttava viestintä itseohjautuvassa organisaatiossa  
 • oppii, miten organisaatiota uudistetaan osallistavaksi viestinnän avulla 
 • saa uusia näkökulmia vaikuttavuuden ja osallistamisen toteuttamiseen niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä 
 • ymmärtää, miten viestintäkäsitys liittyy johtamiskäsityksiin 
 • laajentaa tietämystään organisaatiokäsityksistä, moderneista vaikuttamisareenoista ja viestinnän teorioista  
 • vahvistaa omaa viestintäosaamistaan sekä koko organisaation vaikuttavuutta ja uudistumiskykyä  
 • kehittää etäjohtamisen osaamistaan ymmärtäen yhteistyön ja luottamuksen merkityksen 
 • suunnittelee organisaation kehittämiskokeilun kohti itseohjautuvuutta.  

 Keskeinen sisältö 

 • Miten viestinnällä tuetaan johtamista ja muutosta   
 • Kohti itseohjautuvaa organisaatiota viestinnällä   
 • Vaikuttava viestintä ja esihenkilötyö   
 • Sosiaalisen median rooli strategisessa viestinnässä 

Kenelle  

Koulutus on suunnattu organisaatiossa esihenkilönä työskenteleville, jotka haluavat kehittää osaamistaan johtajuudessa ja viestinnässä. Se soveltuu myös esihenkilötehtäviin suuntautuville sekä HR:n ja viestinnän asiantuntijoille, joiden tehtävänä on tukea ja sparrata muita.

Esimerkki toteutuksesta

Koulutus voi esimerkiksi sisältää ennakkotehtävän, kolme lähipäivää sekä omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän. Työskentelytapa on vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen. Hyödynnämme verkko-oppimisalustaa ja muita sosiaalisen median välineitä ryhmän tarpeiden mukaan.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Mindfulness tuo ohjaukseen syvyyttä ja varmuutta
Mindfulnessin tutkimus on tarjonnut viime vuosina uutta jäsentynyttä tietoa siitä, minkälaisia keinoja meillä on käsitellä […]