Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Osallistava viestintä

Koulutuksessa pureudutaan oman organisaation johtamiseen liittyviin viestintähaasteisiin ja kehitetään niihin ratkaisuja

Koulutuksessa käsitellään toimintaympäristön luonteen ja viestinnän yhteyttä, viestintäkäsitysten päivittämistä, modernin organisaatioviestinnän perusteita, vaikuttamisen areenoita ja luottojoukkojen merkitystä.

Hyöty ja keskeiset tavoitteet  

Koulutuksen avulla uudistat omaa viestintäkäsitystäsi sekä opit viestimään erilaisissa toimintaympäristöissä ja myös etäjohtamiseen liittyvissä tilanteissa. Tueksesi saat viimeisintä tutkittua tietoa organisaatioviestinnästä, keskustelevat lähipäivät sekä asiantuntijapalautetta omaan viestinnän suunnitteluun.     

Koulutuksen aikana:

 • oivallat, mitä on vaikuttava viestintä itseohjautuvassa organisaatiossa  
 • opit, miten organisaatiota uudistetaan osallistavaksi viestinnän avulla 
 • saat uusia näkökulmia vaikuttavuuden ja osallistamisen toteuttamiseen niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä 
 • ymmärrät, miten viestintäkäsitys liittyy johtamiskäsityksiin 
 • laajennat tietämystäsi organisaatiokäsityksistä, moderneista vaikuttamisareenoista ja viestinnän teorioista  
 • vahvistat omaa viestintäosaamistasi sekä koko organisaation vaikuttavuutta ja uudistumiskykyä  
 • kehität etäjohtamisen osaamistasi ymmärtäen yhteistyön ja luottamuksen merkityksen 
 • suunnittelet oman organisaation kehittämiskokeilun kohti itseohjautuvuutta.  

 Keskeinen sisältö 

 • Miten viestinnällä tuetaan johtamista ja muutosta   
 • Kohti itseohjautuvaa organisaatiota viestinnällä   
 • Vaikuttava viestintä ja esihenkilötyö   
 • Sosiaalisen median rooli strategisessa viestinnässä 

Kenelle  

Koulutus on suunniteltu esihenkilönä työskenteleville, jotka haluavat kehittää osaamistaan johtajuudessa ja viestinnässä. Se soveltuu myös esihenkilötehtäviin hakeutuville ja esihenkilön urapolkua suunnitteleville sekä HR:n ja viestinnän asiantuntijoille, joiden tehtävänä on tukea ja sparrata muita. Suosituksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus asiantuntija- tai esihenkilötehtävistä. 

Esimerkki toteutuksesta

Koulutus voi esimerkiksi sisältää ennakkotehtävän, kolme lähipäivää sekä omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän. Työskentelytapa on vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen. Hyödynnämme verkko-oppimisalustaa ja muita sosiaalisen median välineitä ryhmän tarpeiden mukaan. 

Kouluttajat  

Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio (FT) on erikoistunut asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen. Hänellä on 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. Ihanainen-Rokiolla on ammatillisen opettajan pätevyys erikoistuneena e-oppimiseen ja hän toimii johdon valmentajana ja liiketoimintamuotoilijana Growthsetters Oy:n osakkaana työelämäprofessuurin ohella. Ihanainen-Rokio on toteuttanut kymmeniä palvelumuotoilutyöpajoja, joissa tyypillisesti kirkastetaan organisaation strategiaa, palvelupolkuja ja kohderyhmien tavoittamista. Lisäksi hän on erikoistunut johtoryhmien kompetenssien kehittämiseen, erityisesti ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden teemoissa. Ihanainen-Rokio opettaa johtamista ja viestintää myös JSBE:ssä sekä Helsinki School of Businessissa (Helbus).

Petro Poutanen (VTT) on kokenut viestinnän moniottelija ja tietokirjailija, joka on ratkonut yli 10 vuoden ajan viestinnän ja vaikuttamisen ongelmia erilaisissa organisaatioissa ja auttanut satoja asiantuntijoita viestimään vaikuttavammin. Petro työskentelee toimitusjohtajana tutkimuksen vaikuttavuutta edistävässä Vaikuttavuussäätiössä ja on Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän ja viestinnän dosentti. Petron missio on saada asiantuntemus ja tieto vaikuttamaan. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Minna Ristimäki
050 462 7213
etunimi.sukunimi@hyplus.fi
Kati Korhola
050 556 0549
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Minna Ristimäki
050 462 7213
etunimi.sukunimi@hyplus.fi
Kati Korhola
050 556 0549
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus – monitulkintainen lähestymistapa
Varhaiskasvatus on noussut viime vuosina sekä yhteiskunnalliseen että median huomioon kansainvälisesti. Erityisesti varhaiskasvatus on herättänyt […]
oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]
Uusia opettajille ja oppilaitosten johtajille suunnattuja koulutushankkeita
Toimintakulttuurin muutos opetusalalla nostaa esiin monenlaisia koulutustarpeita. Muun muassa oppilaitosjohtaminen, oppimisyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen, digitaalinen […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!