Viisaat valinnat – mahdollisuusajattelua ohjaukseen

Hankkeessa vahvistetaan opinto-ohjaajien osaamista ja tuetaan sekä nuorten myönteisiä ryhmienvälisiä suhteita että kodin ja koulun yhteistyötä monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen kannustamalla nuoria etsimään ja löytämään entistä rohkeammin omia uravaihtoehtoja. Hankkeen pohjalta syntyvässä koulutuksessa opinto-ohjaajat perehtyvät ohjaustyökaluihin, joiden avulla he voivat tukea nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja siten laajentaa nuorten näkökulmaa koulutusvalintoihinsa taustastaan riippumatta.

Hankkeeseen sisältyvässä interventiotutkimuksessa kehitetään Tarinoita kaveruudesta -oppimateriaalipaketin käyttöä opinto-ohjauksessa. Materiaalin avulla edistetään hyvien ryhmäsuhteiden rakentumista, erilaisuuden ja monikulttuurisuuden ymmärtämistä sekä itsetuntemuksen kasvua ja samalla vähennetään etnisistä ennakkoluuloista johtuvaa koulutuksellista syrjäytymistä. Laaja-alaisella lähestymistavalla pyritään siihen, että koulutuksellisesti aliedustettujen ryhmien erityistarpeet otetaan huomioon ja nähdään myös heissä oleva osaamisresurssi ja potentiaali. Hanke tuo myös uusia menetelmiä koulujen asennekasvatukseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajat, opettajat ja oppilashuoltoryhmien jäsenet sekä nivelvaiheen (7-10) luokat. Viisaat valinnat -hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy:n sekä sosiaalipsykologian oppiaineen yhteistyönä 1.4.2015 – 31.3.2018. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja sitä toteutetaan pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Kotkassa.

  

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille


Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!