AKVA (=Akateemiset valmiudet) on koulutus maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 

AKVA-hanke järjestää koulutusta ja ohjausta, jotka parantavat mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan yliopistoon tai muuhun korkeakouluun.

Suomalaisessa korkeakoulussa tarvitaan hyvä suomen ja englannin kielen taito sekä kyky opiskella itsenäisesti. AKVAssa voit oppia näitä taitoja. Koulutuksessa myös autetaan löytämään juuri sinulle sopivia opintoja ja saat henkilökohtaista ohjausta ja ryhmäohjausta. Kaikki opetus on kielitietoista opetusta eli suomen kieltä harjoitellaan jatkuvasti.

AKVA-koulutus on maksuton.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet yliopistossa tai korkeakoulussa muualla kuin Suomessa tai jotka ovat käyneet lukion. Huomaa kuitenkin, että koulutukseen osallistuminen ei tarkoita, että voisit automaattisesti jatkaa opiskelemaan yliopistoon.

Mitä ja miten voit opiskella AKVA-koulutuksessa?

AKVA-koulutus alkaa maaliskuussa 2020 ja loppuu keväällä 2021. Se siis kestää kolme lukukautta (kevät 2020, syksy 2020 ja kevät 2021). Koulutuksessa on kahdeksan opintomoduulia. Jokaisesta moduulista saa viisi opintopistettä. Kaikille opiskelijoille suunnitellaan oma opintopolku ja valitaan sopivat moduulit.

Koulutuksessa on ensin orientaatiomoduuli. Sen aikana suunnittelet ohjaajan kanssa oman opintopolkusi. Koulutuksessa opiskelet suomea ja englantia: vähintään kolme suomen kielen opintomoduulia ja yhden englannin kielen moduulin. Lisäksi harjoittelet opiskelutaitoja, joita tarvitaan yliopistossa (esimerkiksi tietokoneen käyttö, oma-aloitteisuus, opiskelutekniikat, tenttiin vastaaminen). Opiskelet myös 5 opintopistettä oman alasi opintoja avoimessa yliopistossa.

Koulutuksessa pääset tutustumaan yliopisto-opintoihin. Tutustut myös yliopiston opiskelijoihin. Tutor-opiskelijat auttavat sinua opinnoissa ja kertovat opiskelusta yliopistossa.

Koulutus on yleensä päivällä maanantaista perjantaihin. Oman alan kurssi voi olla myös illalla tai viikonloppuna. Koulutus on lähiopetusta, eli sinun täytyy olla paikalla tunnilla. Opiskelijoiden täytyy myös opiskella itsenäisesti ja tehdä paljon kotitehtäviä.

Koulutuksen lopuksi osallistut kielitestiin (keskitaso tai ylin taso), joka on sinulle maksuton.

AKVAssa on kaksi koulutuspolkua

Koulutuspolku A on maahanmuuttajille, joiden kielitaito on A2. Se sisältää 8 moduulia, eli yhteensä 40 opintopistettä. Koulutuspolku A voi olla myös omaehtoista kotoutumiskoulutusta.

Koulutuspolku B on maahanmuuttajille, joiden kielitaito on B1, B2 tai C1. Koulutuspolku B:ssä voit valita vähintään neljä moduulia eli 20 opintopistettä. Voit myös tehdä kaikki 8 moduulia eli 40 opintopistettä.

Kysy TE-toimiston vastuuasiantuntijaltasi, voitko saada työttömyysetuutta. Voit olla yhteydessä TE-toimistoon jo silloin, kun haet koulutukseen. Kun saat tietää, että pääset koulutukseen, sinun täytyy heti ottaa yhteyttä TE-toimistoon.

Koulutukseen ei voi saada opintotukea.

AKVA-koulutuksessa opiskelu ei vaikuta oleskelulupapäätökseen. Koulutuksen järjestäjä HY+ ei voi auttaa oleskelulupa-asioissa. Järjestät ja maksat itse asumisen, ruokailut, matkakustannukset ja terveydenhuollon koulutuksen aikana.

AKVAsta ei saa tutkintotodistusta tai opinto-oikeutta, vaan se valmentaa korkeakouluopintoihin hakemiseen.

Miten voit hakea opiskelemaan?

AKVA-koulutuksen haku on päättynyt 7.1.2020. Hakemuksia ei oteta enää vastaan. Koulutus herätti paljon kiinnostusta, ja hakemuksia tuli hakuaikana yhteensä 148 kappaletta.

Koulutukseen valitaan 40 opiskelijaa, jotka valitaan hakulomakkeiden, haastattelujen ja kielitaitotestien perusteella. Kielitaitotestaus järjestetään 28.1.2020 klo 9–11 ja haastattelut sen jälkeen klo 12–17. Haastatteluihin ja kielitaitotesteihin voidaan kutsua vain osa hakijoista.

Jos sinut valitaan koulutukseen, saat tietää sen 10.2.2020 mennessä sähköpostitse. Opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan viimeistään 27.2.2020 Silloin sinun pitää siis ilmoittaa, että aloitat opiskelun, jos sinut valitaan. Koulutukseen osallistuminen ei maksa sinulle mitään.

Kuka koordinoi?

AKVAa koordinoi Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy ja osallistujien ohjauksessa käytetään HY+:n Maamot-hankkeen maamot.fi-verkkosivuja. AKVAa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja: hannu.niemela@helsinki.fi

 


AKVA – AKATEEMISET VALMIUDET (= Academic Readiness) is a training programme for immigrants aspiring to pursue a higher education degree

The AKVA programme provides training and guidance to improve your chances of getting into a university or other higher education institution.

Finnish higher education calls for a fluent command of Finnish and English language skills, as well as the ability to study and work independently. In AKVA, you can learn these valuable skills. This programme will help you to find the right higher education studies for you, with personal and group guidance provided by the programme staff. AKVA programme follows the principles of linguistic awareness teaching, which means that Finnish will be constantly practiced throughout the training.

The AKVA training programme is free of charge for all participants.

Who is the programme intended for?

The AKVA programme is intended for immigrants who have attended higher education institutions outside of Finland, or who have finished upper secondary school education. Please note, however, that participating in the programme does not automatically mean that you are guaranteed a study place at a Finnish university.

What and how can you study in the AKVA programme?

The AKVA programme will begin in March 2020 and end in the spring of 2021. The training will therefore continue for three semesters (Spring 2020, Autumn 2020 and Spring 2021). The programme consists of eight study modules, each worth five credits. Each participant will have a personal study curriculum prepared for the programme, including appropriate modules selected by the programme staff.

The training will begin with an orientation module. In this module, you will plan your own study path with a personal tutor. The language training part of the programme will focus on practicing two languages – Finnish and English. You will complete a minimum of three study modules in Finnish, and one study module in English. In addition, you will practice the academic study skills required at university (e.g. computer use, self-initiative, study techniques, exam preparation etc.). You will also attend the Open University in your own field of study for a total of five credits.

During the course of the training, you will become familiar with studying at a university, and you will get to meet university students. Student tutors will guide you with your studies, and provide you with information about studying at university.

Training will be organised primarily during working hours from Monday to Friday. However, courses in your field of study can also be held in the evenings or during weekends. The programme will consist solely of contact teaching, which means that you are required to participate in class in an active manner. You will also be required to study independently, and to complete your home assignments.

At the end of the programme, you will take a language proficiency test (intermediate or highest level), which is free of charge.

There are two training paths in AKVA

Training path A is for immigrants with an A2 language proficiency level. This path consists of eight modules (total of 40 credits). You can also carry out training path A as autonomous integration training.

Training path B is for immigrants with a language proficiency level of B1, B2 or C1. In training path B, you can choose a minimum of four modules (20 credits). You can also complete all eight modules (40 credits).

Ask your TE Expert whether you are eligible for unemployment benefits. You can already contact the TE Office when you apply for the programme. When you find out whether or not you have been accepted onto the programme, you are required to contact the TE Office immediately.

No student financial aid is available for the programme.

Studying in the AKVA programme does not affect your residence permit decision. The programme organiser HY+ cannot assist participants with residence permit issues. Participants are required to arrange and pay for their living, meals, travel expenses and healthcare during the programme.

AKVA will not award you with a diploma or the right to study, but the programme will prepare you to apply for higher education studies.

How to apply?

The application period for AKVA programme ended on January 7th 2020. We received a total of 148 applications.

40 students will be selected to the programme, based on application forms, interviews and language proficiency tests. Language tests will take place on January 28th 2020 from 9 am to 11 am, and interviews afterwards from 12 pm to 5 pm. Unfortunately, only a limited number of applicants will be invited to interviews and language tests.

If you are selected for the programme, you will receive an email regarding the acceptance by February 10th 2020. If you are selected, you are required to accept your place in the programme no later than February 27th 2020. Attending the AKVA training programme is free of charge.

Who coordinates?

The AKVA programme is coordinated by the University of Helsinki Centre for Continuing Education HY+. The website for HY+ led project Maamot will serve as a source of information for participants on the AKVA programme. The AKVA programme is funded by the Ministry of Education and Culture. For further details, please contact: hannu.niemela@helsinki.fi

 

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!