HYVINVOINNIN JA YMPÄRISTÖ­­ALAN KOULUTUKSET JULKIS­­SEKTORILLE JA JÄRJESTÖILLE

Teknologia ja globalisaatio tuovat ulottuvillemme suu­ria mahdollisuuksia, mutta myös uusia haasteita. Näillä tieteenaloilla on suuri merkitys muun muassa terveyden­huollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongelmien ratkaisemisessa, elintarvi­ketuotannossa sekä muilla teollisuuden alueilla. Avuksi kannattaa ottaa viimeisin tutkimustieto, jonka Helsingin yliopis­ton asiantuntijaverkostomme on muokannut vastaamaan tämän päivän tarpeisiin.

Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöity asiakaskohtainen koulutus on paras vaihtoehto silloin, kun työyhteisö kaipaa koulutusta johonkin tiettyyn osaamisalueeseen tai kun on tarve kouluttaa isompia tiimejä tai vaikka koko organisaatio samanaikaisesti. Tutustu koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Kun kyseessä on yksittäisten henkilöiden kouluttaminen, kannattaa tutustua myös avointen hyvinvoinnin koulutusten tarjontaamme täällä.

IKÄÄNTYNEIDEN RAVITSEMUS JA LÄÄKEHOITO

RAVITSEMUS JA LÄÄKEHOITO KOTISAIRAANHOIDOSSA

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen koulutus antaa valmiudet kotisairaanhoidon kehittämiseen. Koulutus on suunnattu kotisairaanhoidon ja kotipalveluiden esimiehille, suunnittelijoille ja valvonnasta vastaaville sekä muille alan työntekijöille. Koulutus tähtää siihen, että kotipalvelut ja sairaanhoito takaavat tehokkaan, laadukkaan ja asiakkaan näkökulmasta parhaan mahdollisen hoidon. Koulutuksessa osallistujat saavat uusinta tutkimustietoa moniammatillisesta työskentelystä ja lääkehoidon järjestämisestä. Koulutuksessa käsitellään myös ikäihmisten ravitsemuksen ja liikunnan keskeistä asemaa hyvinvoinnissa.

IKÄÄNTYNEEN RAVITSEMUS JA RUOKAPALVELUT

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat päivittävät tietonsa ikääntyneiden ravitsemussuosituksista sekä saavat valmiuksia arvioida asiakkaiden ravitsemustilaa ja keskeisiä ravitsemuksellisia haasteita. Koulutus antaa välineitä ikääntyneiden ruokailun ja ruokapalveluiden kehittämiseksi entistä monipuolisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi palvelukokonaisuudeksi uusimpaan asiantuntijatietoon pohjautuen.

BIO- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUKSIA

KEMIA JA BIOTALOUS

Kemialla on vahva rooli mm. Suomen biotaloussektorin kehittämisessä ja kehittymisessä ja työnantajat tarvitsevat osaajia, jotka hallitsevat biotalouden uudet mahdollisuudet. Olemme toteuttaneet useita laajoja kemian alaan liittyviä täydennyskoulutuksia, joista viimeisimpänä Kemistit biotalouteen -FEC-koulutuksen, jossa koulutukseen osallistuneet korkeakoulutetut kemian alan osaajat perehdytettiin erityisesti biotaloudessa käytettäviin kemiallisiin menetelmiin, niiden käyttöön ja hyödyntämiseen tuotantoprosesseissa.

PAIKKATIEDON MAHDOLLISUUDET

Valtaosa olemassa olevasta tiedosta on maantieteelliseen paikkaan sidottua, jolloin tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen voidaan soveltaa paikkatiedon menetelmiä. Toteutamme yhteistyössä Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen kanssa paikkatiedon käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvää koulutusta. Viimeisimpänä käytännön toteutuksena olemme toteuttaneen hyvää palautetta saaneen Paikkatietojen käyttö ja hyödyntäminen -FEC-työvoimapoliittisen koulutuksen, jossa osallistujat ovat päässeet perehtymään mm. yleisimpien paikkatietosovellusten (ArcGIS, MapInfo, QGis) käyttöön ja soveltamiseen eri aloilla ja eri soveltamiskohteissa. Paikkatiedon räätälöidyt koulutukset voivat sisältää esimerkiksi paikkatieto-ohjelmiston valintaa ja käyttöönottoa, paikkatiedon hyödyntämisen ja soveltamisen mahdollisuudet eri aloilla tai paikkatieto-ohjelmistojen käyttöopetusta niin aloittelevalla kuin edistyneemmälläkin tasolla.

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA (RTA)

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisyyden monipuolinen osaaja. Rakennusterveysasiantuntijan poikkitieteellinen koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat sisäilmaan liittyvien ongelmien selvittämiseen työssään tai haluavat laajentaa tietämystään. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama henkilösertifiointiin valmentava rakennusterveysasiantuntijakoulutus (RTA-koulutus) antaa hyvät valmiudet ja oikeat työkalut sisäilmaongelmien oikeaan ratkaisuun. Seuraava koulutus alkaa keväällä 2018! Räätälöimme koulutussisällöstä myös pienempiä kokonaisuuksia! Katso lisää Rakennusterveysasiantuntija (RTA).

TILAAJAOSAAMINEN KORJAUSRAKENTAMISHANKKEISSA

Korjausrakentamishankkeiden alkuvaiheella on tärkeä merkitys koko hankkeen onnistumisen kannalta. Koulutuksessa opit, millainen rooli tilaajalla on korjausrakentamishankkeissa ja mitkä asiat on hyvä muistaa hankesuunnittelun alkuvaiheessa, jotta lopputulos on halutun mukainen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun rakennusterveysalan ja korjausrakentamisen asiantuntijoiden kanssa.

MUU TARJONTA

Pystymme hyödyntämään koulutuksissamme ajankohtaista tietoa myös muilta ympäristö- ja luonnontieteen aloilta. Esimerkkeinä mm. ajankohtainen datankäsittely (Big Data) ja ohjelmointitaidot, tiedon visualisointi, ilmansuojeluun liittyvät kysymykset, metsätieteiden ajankohtaiset asiat jne. Kysy rohkeasti lisää!

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Kirsi Lindqvist

Asiakkuuspäällikkö
050 588 0750
kirsi.lindqvist @hyplus.fi

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!