FI | SV | EN

Aino-lääkelupakoulutus kouluille ja päiväkodeille

Opetus- ja varhaiskasvatustyöhön suunnattu koulutus tukee lasten ja nuorten lääkehoitoon osallistuvaa henkilöstöä.

Aino-lääkelupakoulutus on kouluille ja varhaiskasvatukseen räätälöity verkkokoulutus, joka on suunniteltu vastaamaan lääkehoidon osaamisen tasoa, jota lasten ja nuorten lääkehoitoon osallistuvalta opetus- ja kasvatushenkilöstöltä edellytetään.

Lääkehoitoon liittyviä asioita käsitellään koulutuksessa käytännönläheisesti ja otetaan huomioon lääkehoidon toteuttamisen käytännöt, erityispiirteet ja vastuut kouluissa ja päiväkodeissa. Kun lääkehoidon toteutus ja seuranta nojaavat vahvaan lääkehoidon osaamiseen, on lasten ja nuorten lääkehoito tehokasta ja turvallista.

Kenelle

Aino-lääkelupakoulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa ja kouluissa lasten ja nuorten lääkehoitoon osallistuvalle henkilöstölle.

Koulutus on suunnattu seuraaville ryhmille:

1) Lääkehoitoon kouluttamattomat (esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen opettajat, avustajat, sosionomit)

 • lääkelupakoulutukseksi (edellyttää käytännön näytöt Aino-teoriakoulutuksen lisäksi)
 • lääkehoidon peruskoulutukseksi (ei tähtää varsinaiseen lääkelupaan, ei edellytä käytännön näyttöjä)

2) Lääkehoitoon koulutetut (esimerkiksi lähihoitajat)

 • lääkelupakoulutukseksi (edellyttää käytännön näytöt Aino-teoriakoulutuksen lisäksi)
 • lääkehoidon kertauskoulutukseksi (ei tähtää varsinaiseen lääkelupaan, ei edellytä käytännön näyttöjä)

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi lääkehoidon perusteet:

 • tärkeimmät lääkkeisiin liittyvät käsitteet
 • lääkkeiden vaikutusmekanismien perusteet
 • erilaiset lääkkeiden antomuodot ja lääkkeiden annostelu
 • yleiset lääkehoidon periaatteet ja vastuut

Valinnaiset lisäosiot kattavat yleisimmät päiväkodeissa ja kouluissa hoidettavat lasten ja nuorten sairaudet ja näiden hoitoon käytetyt lääkkeet.

Koulutuksen suunnittelusta ja materiaalien tuottamisesta ovat vastanneet aikuisopetuksen ja verkkokoulutusten, lääkehoidon kokonaisarvioinnin ja lääkitysturvallisuuden asiantuntijat yhteistyössä opetus- ja kasvatushenkilöstön kanssa.

Kaikille koulutuksen suorittajille tarkoitetut osiot:

 • Johdanto koulutuskokonaisuuteen: lääkeluvan tarkoitus, lääkehoidon vastuut päiväkodeissa ja kouluissa sekä lääkehoidon osaamisen merkitys
 • Lääkehoidon perusteet 1: Lääke ja lääkehoito
 • Lääkehoidon perusteet 2: Lääkkeiden antaminen

Koulutus sisältää lisäksi täydentäviä osioita, joista voi valita koulutuksen suorittajan työnkuvaan liittyvät osiot tarpeen mukaan. Lisäosiot sisältyvät koulutuksen hintaan.

 • ADHD:n lääkehoito
 • Allergian ja atooppisen ihon hoito
 • Anafylaksia eli vaikea allerginen reaktio
 • Astman hoito
 • Diabeteksen insuliinihoito
 • Epilepsian hoito
 • Kivun hoito
 • Migreenin hoito

Koulutusosiot sisältävät itsenäisesti luettavaa materiaalia ja tehtäviä, joissa opittua voi kerrata ja harjoitella. Jokaisesta koulutusosiosta on lyhyt verkkotentti, joka suoritetaan työpaikalla valvotusti.

Huom! Aino-lääkelupakoulutuksesta osallistuja saa teoreettisen osaamisen lääkehoidosta. Varsinaista lääkelupaa varten tarvitaan lisäksi käytännön näytöt. Näyttö tarkoittaa esimerkiksi lääkeliuoksen antamista tai insuliinikynällä pistämistä. Näytöt eivät sisälly Aino-lääkelupakoulutukseen, eli koulutuksen tilaajan tulee järjestää ne itse. Koulutuksen tilaajan on siis huolehdittava näyttötilaisuuksia varten terveydenhuollon ammattilainen, kuten sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

Hyödyt

Koulutus työntekijän kannalta

Koulutusten sisällöissä huomioidaan lääkehoidon toteuttamisen käytännöt, vastuut ja erityispiirteet päiväkodeissa ja kouluissa käytännönläheisesti. Pedagogisesti kursseissa otetaan huomioon aikuisopiskelijan tarpeet, opitun yhdistäminen käytännön työhön sekä mahdollisuudet arvioida omaa oppimista.

Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa opiskelun jaksottamisen yksilölliseen tahtiin. Materiaali on henkilöstön käytössä jatkuvasti, jolloin se toimii myös jatkuvana ja säännöllisesti päivittyvänä tiedonlähteenä.

Koulutus työnantajan kannalta

Palvelun sisältämät verkkokoulutukset tukevat kouluissa ja päiväkodeissa toteutettavan lääkehoidon laatua ja turvallisuutta.

Koulutus antaa valmiuden osallistua lääkehoidon toteuttamiseen sekä mahdollistaa henkilökunnan jatkuvan kertauskouluttamisen samalla edullisella lisenssihinnalla myös silloin, kun lääkelupia ei tarvitse uusia. Koulutukseen liittyvät tentit toimivat teoreettisen osaamisen näyttönä työnantajalle lääkelupien myöntämiseksi.

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu STM:n Turvallinen Lääkehoito -oppaan ohjeistuksen sekä THL:n kouluja koskevien ohjeiden mukaisesti.

Toteutus ja hinta

 • Koulutus on valmis verkkokoulutuspaketti, joka tilataan organisaatiolle ja jonka voi aloittaa joustavasti.
 • Koulutuksen osallistuja saa henkilökohtaisen käyttöoikeuden koulutuksen kaikkiin osioihin yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
 • Koulutukseen osallistuvien henkilöiden käyttäjäkohtaisen lisenssin hinta on 80 €/käyttövuosi + voimassa oleva arvonlisävero.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä koulutuksesta tai haluat tilata sen organisaatiollesi, ota yhteyttä:

Kirsi Lindqvist
Liiketoiminta-alueen päällikkö
050 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi

Jos haluat tilata koulutuksen varhaiskasvatuksen organisaatiolle, ota yhteyttä:

Sari Saarinen
Asiakkuuspäällikkö
050 479 4761
sari.saarinen@hyplus.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yhteistyössä

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut

Tilaa koulutus

Koulutus on valmis verkkokoulutuspaketti, joka tilataan organisaatiolle. Voit tilata koulutuksen organisaatiollesi ottamalla yhteyttä.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]