FI | SV | EN

Aivot ja ravitsemus

Verkkokoulutus paneutuu siihen, miten ravitsemus vaikuttaa aivoterveyteemme.

Koulutus tarjoaa tuoreinta tutkimustietoa ja käytännöllisiä vinkkejä muun muassa siitä, miten eri ravintoaineet ja ruokarytmi vaikuttavat kognitioon ja jaksamiseen tai miten esimerkiksi muistisairauksia voidaan ehkäistä ravitsemuksen avulla. Kouluttajina toimivat ravitsemusalan huippuasiantuntijat. 

Koulutuksesta on tuotettu kaksi versiota: toinen lasten ja nuorten ja toinen työikäisten näkökulmasta. Voit tilata organisaatiollesi joko lasten ja nuorten tai työikäisten ravitsemusta käsittelevän koulutuksen. Koulutukset on mahdollista tilata myös yhteishintaan.

Aivot ja ravitsemus -koulutuksiin voivat ilmoittautua myös yksittäiset osallistujat. Ilmoittautuminen yksilöille suunnattuihin avoimiin toteutuksiin tästä linkistä >>

AIVOT JA RAVITSEMUS – TYÖIKÄISET

Verkkokoulutus on uusimpaan tutkimukseen perustuva perustietopaketti ravitsemuksen merkityksestä aivoterveyteen ja aivojen toimintakykyyn. Se tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä arjen ruokavalintoihin.

HYÖDYT

Osallistujat saavat:

  • ymmärrystä, kuinka kokonaisvaltaisesti ravitsemus vaikuttaa kognitioon, keskittymiskykyyn, kasvuun ja kehitykseen
  • tietoa eri ruokavalioiden vaikutuksesta aivoterveyteen, miten ruoka vaikuttaa mielihyvän kokemukseen sekä miten ruokarytmi vaikuttaa aivoihin ja uneen
  • käytännöllisiä vinkkejä oman työkyvyn tukemiseen ja arjessa jaksamiseen paremmilla ravitsemusvalinnoilla.

KENELLE

Koulutus soveltuu hyvin ravitsemusalan ja ruokapalveluiden toimijoille, työterveyshuollon henkilöstölle sekä organisaatioille, jotka haluavat tarjota henkilöstölleen tietoa ravitsemuksen vaikutuksesta aivoterveyteen sekä parantaa henkilöstönsä työkykyä ja arjessa jaksamista.

TEEMAT

1. Ravitsemusfysiologia 
Sisältää yleistä tietoa eri ravintoaineista, ravitsemusfysiologian perusprosesseista sekä aivoista ravitsemusfysiologisesta näkökulmasta. Asiantuntijana Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden dosentti ja yliopistonlehtori Riitta Freese.

2. Ravitsemus työyhteisössä
Osiossa pohditaan, millainen vaikutus työyhteisöllä on ravitsemukseemme. Miten verensokerin vaihtelu vaikuttaa kognitiiviseen suoriutumiseen ja arjen toimintaan. Asiantuntijana aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. 

3. Erilaiset ruokavaliot ja niiden vaikutukset muistiin, mielialaan ja vireystilaan
Osio tarjoaa tietoa ruokavalion vaikutuksesta muistiin ja vireystilaan sekä ruokavaliosta depressiota ehkäisevänä ja hoitavana keinona. Asiantuntijana mielenkiintoisessa teemassa on ravitsemusterpeutti Reijo Laatikainen

4. Ruokarytmin vaikutus vireystilaan ja unirytmiin 
Teemassa käsitellään, miten vuorokausirytmi rakentuu, miten ruokarytmi vaikuttaa vireystilaan ja miten ruokarytmi vaikuttaa unirytmiin sekä miten oikealla ruokarytmillä voidaan parantaa unen laatua. Teeman asiantuntijana tutkimusprofessori Timo Partonen, THL. 

5. Kylläisyyden säätely sekä ruoan vaikutus mielihyvän kokemiseen
Miten ravitsemus liittyy mielihyvän kokemiseen ja miten kylläisyyden tunnetta säädellään? Osiossa pohditaan myös omien ruokailutottumusten merkitystä syömisen säätelyssä. Asiantuntijana yliopistonlehtori Leila Karhunen Itä-Suomen yliopistosta. 

6. Muistisairauksien ehkäisy 
Osiossa geriatrian professori Timo Strandberg kertoo siitä, miten ravitsemuksella ja elintavoilla voidaan ehkäistä muistisairauksia. 

7. Ravitsemustiedon arviointi
Ravitsemustiedon arvioinnissa kannattaa säilyttää terve epäilevyys ja luottaa  tutkittuun tietoon. Tässä osiossa pureudutaan ravinnosta saatavilla olevaan kirjavaan tietoon ja sen arviointiin. Mihin tietolähteisiin kannattaa luottaa ja miten voi tunnistaa epäluotettavia lähteitä? Asiantuntijana ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen.

AIVOT JA RAVITSEMUS – LAPSET JA NUORET

Verkkokoulutus tarjoaa uusimpaan tutkimustietoon perustuvan perustietopaketin ravitsemuksen merkityksestä lasten ja nuorten aivoterveyteen ja aivojen toimintakykyyn. Lisäksi se antaa käytännönläheisiä vinkkejä ja uusia näkökulmia arjen ruokavalintoihin ja ruokaympäristöön ottaen huomioon myös erilaiset poikkeustilanteet, kuten lasten erilaiset neurokirjon piirteet ja syömishäiriöt.

HYÖDYT

Osallistujat saavat:

  • ymmärrystä, kuinka kokonaisvaltaisesti ravitsemus vaikuttaa lasten kognitioon ja keskittymiskykyyn sekä niiden kehitykseen
  • osaamista lapsen ruokakasvatusta tukevan ruokailuympäristön ja rutiinien luomiseen
  • kykyä huomioida, miten erilaiset lasten neurokirjon piirteet vaikuttavat lapsen syömiskäyttäytymiseen
  • tietoa siitä, miten syömishäiriöt vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen.

KENELLE

Koulutus soveltuu muun muassa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen henkilöstölle, oppilashuollon ammattilaisille, lasten ja nuorten erilaisissa palveluissa toimiville sekä lasten ja nuorten ruokapalveluiden toimijoille. Koulutus tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä sovellettaviksi lasten ja nuorten arkeen esimerkiksi koulussa ja varhaiskasvatuksessa.

TEEMAT

1. Ravitsemus oppimisyhteisössä
Oppimisyhteisöllä on merkittävä vaikutus lasten ja nuorten ravitsemukseen. Toisaalta ravitsemus vaikuttaa merkittävästi siihen, millaiset mahdollisuudet meillä on oppia. Professori, aivotutkija Minna Huotilainen kertoo tässä osiossa myös muun muassa aamupalan ja hitaitten hiilihydraattien vaikutuksesta vireystilaan ja oppimiseen sekä vähäisen unen yhteydestä naposteluun. Osiossa kuullaan myös energiajuomien ja alkoholin vaikutuksista nuorten aivoihin. 

2. Ravitsemusfysiologia 
Osio tarjoaa yleistä tietoa eri ravintoaineista, ravitsemusfysiologian perusprosesseista sekä aivoista ravitsemusfysiologisesta näkökulmasta. Asiantuntijana Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden dosentti ja yliopistonlehtori Riitta Freese.

3. Lasten ja nuorten ravitsemuksen erityispiirteitä
Osiossa käydään lävitse lasten ja nuorten ravitsemuksen erityispiirteitä, perusperiaatteita lasten ja nuorten terveyttä edistävän ruokavalion kokoamiseen. Asiantuntijana ravitsemusterapeutti, FT Kaisa Kähkönen.

4. Aistit ja ja niiden hyödyntäminen ruokakasvatuksessa
Osiossa perehdytään aistien merkitykseen ruokailussa ja ruokaan tutustumisessa ja miten meistä jokainen kasvattajana voi hyödyntää aisteja ruokakasvatuksessa. Asiantuntijana ravitsemusterapeutti, FT Kaisa Kähkönen.

5. Häiriintynyt syöminen, neurokirjon piirteiden vaikutus lapsen syömiskäyttäytymiseen
Osiossa neuropsykologiaan erikoistuva psykologi Emma Saure kertoo, mitä syömishäiriöt ovat ja millaisia kognitiivisia piirteitä ne aiheuttavat. Nämä kognitiiviset piirteet myös ylläpitävät syömishäiriötä. Osiossa käsitellään myös autisminkirjoon ja ADHD:hen liittyvistä syömisongelmista. 

6. Ruokaympäristö
Osiossa käydään lävitse niin fyysisen kuin sosiaalisen ruokaympäristön merkitystä. Sen avulla opitaan myös, mikä on Online-ruokaympäristö ja sen merkittävästä vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin tänä päivänä. Asiantuntjana ETT Henna Vepsäläinen Helsingin yliopistosta. 

7. Rutiinit ja yhdessä syöminen
Syömiseen liittyy paljon päätöksiä, joista osa syntyy automaattisesti ja osa harkitusti. Millainen merkitys esimerkiksi rutiineilla ja yhdessä syömisellä, ruokapuheella ja roolimalleilla on näissä päätöksissä. Asiantuntjana teemassa on ETT Henna Vepsäläinen Helsingin yliopistosta. 

8. Ravitsemustiedon arviointi
Ravitsemustiedon arvioinnissa kannattaa säilyttää terve epäilevyys ja luottaa  tutkittuun tietoon. Tässä osiossa pureudutaan ravinnosta saatavilla olevaan kirjavaan tietoon ja sen arviointiin. Mihin tietolähteisiin kannattaa luottaa ja miten voi tunnistaa epäluotettavia lähteitä? Asiantuntijana ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]