FI | SV | EN

Aivot ja ravitsemus

Suuren suosion saanut Aivot ja työ -verkkokoulutus saa jatkoa keväällä 2023! Uusi Aivot ja ravitsemus -verkkokoulutus paneutuu siihen, miten ravitsemus vaikuttaa aivoterveyteemme. Koulutuksesta on tuotettu kaksi versiota: toinen lasten ja nuorten ja toinen työikäisten näkökulmasta. Molemmista ravitsemuskoulutuksista saat tuoreinta tutkimustietoa ja käytännöllisiä vinkkejä muun muassa siitä, miten eri ravintoaineet ja ruokarytmi vaikuttavat kognitioon ja jaksamiseen tai miten esimerkiksi muistisairauksia voidaan ehkäistä ravitsemuksen avulla. Kouluttajina toimivat ravitsemusalan huippuasiantuntijat. 

Ajankohta

Joustava aloitus

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
190  (+alv/vat 24%)
(yht. 235,60 )

Katso ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen (FT) esittelyvideo koulutuksesta >>

Sillä mitä ja milloin suuhumme laitamme, on suuri vaikutus myös aivojemme hyvinvointiin. Oikeanlaisella ravitsemuksella voimme vaikuttaa muun muassa työssä ja arjessa jaksamiseen, kognitioon, muistiin sekä lasten aivojen kehittymiseen. Aivoterveyden vaaliminen vaatii siis huomion kiinnittämistä myös ruokavalioon – onhan ravitsemus osa meidän jokapäiväistä arkeamme.  

Koulutuksesta on tarjolla kaksi versiota:
1) Aivot ja ravitsemus – työikäiset
2) Aivot ja ravitsemus – lapset ja nuoret

1) AIVOT JA RAVITSEMUS – TYÖIKÄISET

Saat uusimpaan tutkimukseen perustuvan perustietopaketin ravitsemuksen merkityksestä aivoterveyteen ja aivojen toimintakykyyn. Lisäksi saat käytännönläheisiä vinkkejä arjen ruokavalintoihin sekä tukea siihen, miten voit itse vaikuttaa aivojesi hyvinvointiin syömällä hyvin.  

Hyödyt

  • Saat ymmärrystä, kuinka kokonaisvaltaisesti ravitsemus vaikuttaa kognitioon, keskittymiskykyyn, kasvuun ja kehitykseen.
  • Saat tietoa eri ruokavalioiden vaikutuksesta aivoterveyteen ja opit kiinnittämään huomiota muun muassa, miten ruoka vaikuttaa mielihyvän kokemukseen sekä miten ruokarytmi vaikuttaa aivoihin ja uneen.
  • Tuet omaa työkykyäsi ja arjessa jaksamistasi paremmilla ravitsemusvalinnoilla, joista saat käytännöllisiä vinkkejä koulutuksen aikana.

Kenelle

Tämä ravitsemuskoulutus soveltuu hyvin ravitsemusalan ja ruokapalveluiden toimijoille, työterveyshuollon henkilöstölle sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ravitsemuksen vaikutuksesta aivoterveyteen ja haluavat parantaa työkykyä ja arjessa jaksamista. Voit käydä verkkokoulutuksen läpi itsenäisesti, mutta se soveltuu myös laajemman henkilöstöryhmän koulutuksen tueksi. 

Teemat

Verkkokoulutuksen aikana käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

1. Ravitsemusfysiologia 
Saat yleistä tietoa eri ravintoaineista , ravitsemusfysiologian perusprosesseista sekä aivoista ravitsemusfysiologisesta näkökulmasta. Asiantuntijana Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden dosentti ja yliopistonlehtori Riitta Freese. Huom! Osion sisältö on kummassakin kurssiversiossa sama. 

2. Ravitsemus työyhteisössä
Osiossa pohditaan millainen vaikutus työyhteisöllä on ravitsemukseemme. Miten verensokerin vaihteluvaikuttaa kognitiiviseen suoriutumiseen ja arjen toimintaan. Asiantuntijana aivotutkija, professori  Minna Huotilainen, Helsingin yliopisto. 

3. Erilaiset ruokavaliot ja niiden vaikutukset muistiin, mielialaan ja vireystilaan
Osiossa saat tietoa ruokavalion vaikutuksesta muistiin ja vireystilaan sekä depressiota ehkäisevänä ja hoitavana keinona. Asiantuntijana mielenkiintoisessa teemassa on ravitsemusterpeutti Reijo Laatikainen. 

4. Ruokarytmin vaikutus vireystilaan ja unirytmiin 
Teemassa käsitellään miten vuorokausirytmi rakentuu, miten ruokarytmi vaikuttaa vireystilaan ja miten ruokarytmi vaikuttaa unirytmiin sekä miten oikealla ruokarytmillä voidaan parantaa unen laatua. Teeman asiantuntijana tutkimusprofessori Timo Partonen, THL. 

5. Kylläisyyden säätely sekä ruoan vaikutus mielihyvän kokemiseen
Miten ravitsemus liittyy mielihyvän kokemiseen ja miten kylläisyyden tunnetta säädellään? Osiossa pohditaan myös omien ruokailutottumusten merkitystä syömisen säätelyssä. Asiantuntijana yliopistonlehtori Leila Karhunen, Itä-Suomen yliopisto. 

6. Muistisairauksien ehkäisy 
Osiossa  geriatrian professori Timo Strandberg kertoo siitä, miten ravitsemuksella ja elintavoilla voidaan ehkäistä muistisairauksia. 

7. Ravitsemustiedon arviointi
Ravitsemustiedon arvioinnissa kannattaa säilyttää terve epäilevyys, ja luottaa  tutkittuun tietoon. Tässä osiossa pureudumme ravinnosta saatavilla olevaan kirjavaan tietoon ja sen arviointiin. Mihin tietolähteisiin kannattaa luottaa ja miten voit tunnistaa epäluotettavia lähteitä? Asiantuntijana ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen. Huom! Osion sisältö on kummassakin kurssiversiossa sama. 

2) AIVOT JA RAVITSEMUS – LAPSET JA NUORET

Saat uusimpaan tutkimustietoon perustuvan perustietopaketin ravitsemuksen merkityksestä lasten ja nuorten aivoterveyteen ja aivojen toimintakykyyn. Lisäksi saat käytännönläheisiä vinkkejä ja uusia näkökulmia arjen ruokavalintoihin ja ruokaympäristöön ottaen huomioon myös erilaiset poikkeustilanteet kuten lasten erilaiset neurokirjon piirteet ja syömishäiriöt.

Hyödyt

  • Saat ymmärrystä, kuinka kokonaisvaltaisesti ravitsemus vaikuttaa lasten kognitioon ja keskittymiskykyyn sekä niiden kehitykseen.
  • Opit luomaan ruokailuympäristön ja rutiinit, jotka tukevat lapsen ruokakasvatusta, ottaen huomioon myös miten erilaiset lasten neurokirjon piirteet vaikuttavat lapsen syömiskäyttäytymiseen.
  • Saat tietoa myös siitä, miten syömishäiriöt vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen. 

Kenelle

Tämä ravitsemuskoulutus soveltuu muun muassa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen henkilöstölle, oppilashuollon ammattilaisille, lasten ja nuorten erilaisissa palveluissa toimiville sekä lasten ja nuorten ruokapalveluiden toimijoille. Koulutus sopii myös huoltajille, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten ravitsemuksen vaikutuksesta lasten aivoterveyteen. Koulutus tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä sovellettaviksi lasten ja nuorten arkeen esimerkiksi koulussa ja varhaiskasvatuksessa.

Teemat

Verkkokoulutuksen aikana käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

1. Ravitsemus oppimisyhteisössä
Oppimisyhteisöllä on merkittävä vaikutus lasten ja nuorten ravitsemukseen. Toisaalta ravitsemus vaikuttaa merkittävästi siihen millaiset mahdollisuudet meillä on oppia. Professori, aivotutkija Minna Huotilainen kertoo tässä osiossa myös mm. aamupalan ja hitaitten hiilihydraattien vaikutuksesta vireystilaan ja oppimiseen sekä vähäisen unen yhteydestä naposteluun. Kuulemme myös energiajuomien ja alkoholin vaikutuksista nuorten aivoihin. 

2. Ravitsemusfysiologia 
Saat yleistä tietoa eri ravintoaineista, ravitsemusfysiologian perusprosesseista sekä aivoista ravitsemusfysiologisesta näkökulmasta. Asiantuntijana Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden dosentti ja yliopistonlehtori Riitta Freese. Huom! Osion sisältö on kummassakin kurssiversiossa sama. 

3. Lasten ja nuorten ravitsemuksen erityispiirteitä
Osiossa käydään lävitse lasten ja nuorten ravitsemuksen erityispiirteitä, perusperiaatteita lasten ja nuorten terveyttä edistävän ruokavalion 
kokoamiseen. Asiantuntijana ravitsemusterapeutti, FT Kaisa Kähkönen.

4. Aistit ja ja niiden hyödyntäminen ruokakasvatuksessa
Osiossa perehdytään aistien merkitykseen ruokailussa ja ruokaan tutustumisessa ja miten meistä jokainen vanhempana ja kasvattajana voi hyödyntää aisteja ruokakasvatuksessa.  Asiantuntijana ravitsemusterapeutti, FT Kaisa Kähkönen.

5. Häiriintynyt syöminen, neurokirjon piirteiden vaikutus lapsen syömiskäyttäytymiseen
Osiossa neuropsykologiaan erikoistuva psykologi Emma Saure kertoo mitä syömishäiriöt ovat ja millaisia kognitiivisia piirteitä ne aiheuttavat. Nämä kognitiiviset piirteet myös ylläpitävät syömishäiriötä. Osiossa käsitellään myös autisminkirjoon ja ADHD:n  liittyvistä syömisongelmista. 

6. Ruokaympäristö
Osiossa käydään lävitse niin fyysisen kuin sosiaalisen ruokaympäristön merkitystä. Opit myös  mikä on Online -ruokaympäristö ja sen merkittävän vaikutuksen lapsiin ja nuoriin tänä päivänä. Asiantuntjana ETT Henna Vepsäläinen, Helsingin yliopisto. 

7. Rutiinit ja yhdessä syöminen
Syömiseen liittyy paljon päätöksiä, joista osa syntyy automaattisesti ja osa harkitusti. Millainen merkitys esim. rutiineilla ja yhdessä syömisellä, ruokapuheella ja roolimalleilla on näissä päätöksissä. 
Asiantuntjana teemassa on ETT Henna Vepsäläinen, Helsingin yliopisto. 

8. Ravitsemustiedon arviointi
Ravitsemustiedon arvioinnissa kannattaa säilyttää terve epäilevyys, ja luottaa  tutkittuun tietoon. Tässä osiossa pureudumme ravinnosta saatavilla olevaan kirjavaan tietoon ja sen arviointiin. Mihin tietolähteisiin kannattaa luottaa ja miten voit tunnistaa epäluotettavia lähteitä? Asiantuntijana ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikainen. Huom! Osion sisältö on kummassakin kurssiversiossa sama. 

KOULUTUSTEN RAKENNE JA KESTO

Koulutus suoritetaan itsenäisesti, eikä se sisällä ohjausta. Teema-alueet koostuvat omaan tahtiin katsottavista videoista, joissa esitetään aiheen tieto-osio ja siihen liittyviä pohdinta- ja soveltamistehtäviä. Pohdintatehtävissä kerrataan videoiden teemoja. Soveltamistehtävissä sovellat koulutuksen teemoja oman ravitsemuksen ja arjen rutiinien kehittämiseen. Ravitsemusfysiologia ja ravitsemustiedon arviointi ovat kummassakin kurssiveriossa samansisältöiset. 
Kurssimateriaalit ovat käytettävissä 2kk kurssille kirjautumisesta alkaen. 

Aivot ja ravitsemus -työikäiset -kurssi sisältää videomateriaalia yhteensä noin 3 h lasten ja nuorten versio noin 2,5h. Kunkin teeman läpikäymiseen tehtävineen on hyvä varata minimissään tunti. Työikäisille suunnattu sisältö sisältää myös yhden pidemmän ajan (2 viikkoa)  haastetehtävän. Jokainen osallituja kirjaa kurssien ajan henkilökohtaista oppimipäiväkirjaa ja teemakohtaisesti on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja ajatuksia keskustelualueiden kautta. 

KOULUTTAJAT

Minna Huotilainen, aivotutkija, kasvatustieteen professori, Helsingin yliopisto
Minna soveltaa neurotieteen uusimpia löydöksiä erityisesti työelämän ja oppimisen kehittämiseen. Huotilainen on pidetty luennoitsija ja tunnettu taidostaan kansantajuistaa tieteellistä tietoa. Huotilainen on ollut kirjoittamassa myös kirjoja: Tunne aivosi (2017), Aivot työssä (2018), Keskittymiskyvyn elvytysopas (2018), Näin aivot oppivat (2019), Uuden ajan muistikirja (2019) sekä Aivosi tarvitsevat tauon – Taukokulttuurin elvytysopas (2021).

Riitta Freese, dosentti, elintarvike- ja ravitsemustieteet, Helsingin yliopisto  
Riitta toimii Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla yliopistonlehtorina ja koulutusohjelmajohtajana. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat ravitsemusfysiologia ja ravinnon vaikutus terveyteen.

Emma Saure, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi (PsM), filosofian maisteri (neurotiede, FM), väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Emma on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi. Hän tekee tutkimusta laihuushäiriön neuropsykologisista piirteistä sekä laihuushäiriön ja autismikirjon häiriön yhteisesiintyvyydestä. Tämän lisäksi, Emma on myös kiinnostunut tyttöjen ja naisten autismikirjon häiriön ja ADHD:n erityispiirteistä.

Henna Vepsäläinen, ravitsemustieteen dosentti, ETT, elintarvike- ja ravitsemustieteet, Helsingin yliopisto
Henna on ravitsemustieteilijä, joka on väitöskirjassaan selvittänyt ruokaympäristön yhteyttä lasten ruokavalioon. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla ja hänen tutkimusaiheensa liittyvät lasten ja perheiden ruoankäyttöön ja hyvinvointiin, ruokakasvatukseen sekä ruoankäytön tutkimusmenetelmiin. Vapaa-ajallaan Henna viestii tieteestä ja tutkimuksen tekemisestä kansantajuisesti Aivosumutorven sosiaalisen median kanavilla.

Reijo Laatikainen, ravitsemusterapeutti, FT
Reijo on laillistettu ravitsemusterapeutti, filosofian tohtori ja tunnettu ravitsemuksen asiantuntija muun muassa suositun bloginsa kautta. Hänen kirjojaan ovat mm. Herkän vatsan valinnat (2021), Verensokeri haltuun (2020) ja Pötyä pöydässä : älä usko kaikkea, mitä ravinnosta sanotaan (2018)

Kaisa Kähkönen, FT, ravitsemusterapeutti
Kaisa on syömisen iloa levittävä ravitsemusterapeutti ja lasten ruokakasvatuksen tutkija. Hänen erityisalaansa on ravitsemusterveyden edistäminen mm. lasten ruokakasvatuksen avulla. Väitöskirjassaan Kaisa syventyi lasten aistilähtöiseen ruokakasvatukseen sekä kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään oppimiseen.

Timo Partonen, tutkimusprofessori, THL
Timo työskentelee tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, ja toimii psykiatrian dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on 35 vuoden ajan tutkinut sisäisen kellon toimintaa, kaamosmasennusta, univaiheita ja vuorokausirytmejä sekä mielialaan niin myönteisesti kuin kielteisesti vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusryhmänsä kanssa hän selvittää näitä aiheita paitsi potilasaineistoista, väestötason terveystutkimuksista ja tilastotiedoista käsin, myös perustutkimuksen keinoin.

Timo Strandberg, LKT, geriatrian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto 
Timo on geriatrian professori Oulun ja viimeksi Helsingin yliopistossa ja HUS:ssa. Hän on sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, jolla on muistisairauksien erityispätevyys. Timo toimii jäsenenä muistisairauksien Käypä hoito-työryhmässä ja Aivosäätiön valtuuskunnassa. Lisäksi hän on vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja.

Leila Karhunen, yliopistonlehtori, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto 

ILMOITTAUDU / HAE

Ilmoittautuminen koulutuksiin sivuston reunassa olevien erillisten linkkien kautta.

Koulutukset ovat maksullisia. Hinnat muodostuvat seuraavasti:

  • Aivot ja ravitsemus – työikäiset, 190€ + alv 24% (yht. 235,60€ )
  • Aivot ja ravitsemus – lapset ja nuoret, 190€ + alv 24% (yht. 235,60€ )
  • Aivot ja ravitsemus – työikäiset + lapset ja nuoret, yhteishinta 290€ + alv 24% (yht. 359,60€) Yhteishinta voimassa vain, kun koulutukset ostetaan sivutoltamme yhtäaikaa. 
  • Kysy ryhmätarjous: kirsi.lindqvist@hyplus.fi

Ostaessasi yksittäisen koulutuksen saat kirjautumisohjeet ilmoittautumisen ja maksun jälkeen automaattisesti antamaasi sähköpostiosoitteeseen
Ostaessasi kahden koulutuksen paketin (lapset ja nuoret + työikäiset) toimitamme kirjautumisohjeet aina tilausta seuraavana perjantaina.  

LISÄTIETOA
Koulutuksen materiaaleja voidaan soveltaan myös organisaatiotasolla ja katsoa ja pohtia teemoja yhdessä organisaatiosi tietyn henkilöstöryhmän kanssa. Organisaatiokohtaisiin toteutuksiin on mahdollista liittää myös erillisiä johdantoluentoja toivotusta teemasta. Laskemme myös mielellään ryhmätarjouksen pelkästä verkkokurssista. 
Tarjouspyynnöt ja lisätiedot: kirsi.lindqvist@hyplus.fi

Ilmoittautuminen
Ajankohta

Joustava aloitus

Hinta
190  (+alv/vat 24%)
(yht. 235,60 )

!

Hinnoittelu ja ilmoittautuminen

Aivot ja ravitsemus – työikäiset: 190€ + alv 24% (yht. 235,60€ )
Ilmoittaudu tästä linkistä >>

Aivot ja ravitsemus – lapset ja nuoret: 190€ + alv 24% (yht. 235,60€ )
Ilmoittaudu tästä linkistä >>

Yhteishinta (sisältää molemmat koulutukset): 290€ + alv 24% (yht. 359,60€)
Ilmoittaudu tästä linkistä >>

Kysy ryhmätarjous: kirsi.lindqvist@hyplus.fi

Tutustu myös: Aivot ja työ

Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi
Suvi Auvinen
+358 50 4700509
suvi.auvinen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista