FI | SV | EN

Positiivisen psykologian verkkovalmennus

Positiivinen psykologia kartoittaa ihmisen vahvuuksia, onnellisuutta ja ylipäätään kaikkea, mikä auttaa ihmistä voimaan hyvin. Tutkimusten mukaan työpaikat, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita, kannustetaan ja toimitaan myös toisia varten, menestyvät. Ihminen, joka kokee myönteisiä tunteita työssään, kykenee myös kestämään vaikeita päiviä, etsimään uusia ratkaisuja ja luomaan uutta. Myönteisyys lisää myös sitoutumista, sinnikkyyttä ja tunnetta aikaansaamisesta, ja työn imu ja uteliaisuus lisääntyvät. Tule mukaan verkkovalmennukseen kehittämään positiivisen psykologian osaamistasi!

Ajankohta

26.9.–30.11.2023

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
390  (+alv/vat 24%)
(yht. 483,60 )

HYÖDYT

  • Ymmärrät, mitä on positiivinen psykologia ja miten tutkimustieto onnellisuudesta ja hyvinvoinnista on sovellettavissa omaan elämään ja työhön.
  • Perehdyt luonteenvahvuuksiin sekä siihen, miten ne vaikuttavat elämän eri osa-alueilla ja miten niitä voi oppia tunnistamaan ja käyttämään.
  • Opit aiempaa monipuolisemmin tunnistamaan ja edistämään myötätunnon ja -innon kulttuuria omassa toiminnassasi sekä työyhteisössäsi.
  • Saat lisää osaamista positiivisen vuorovaikutuksen ja resilienssin lisäämiseksi omassa elämässä ja työyhteisössä.

Osallistujat kertovat koulutuksen hyödyistä:

“Olen saanut paljon uusia hyödyllisiä tietoja ja ideoita.”

“Todella hyvä ja asiapitoinen koulutus, joka sai aidosti ajattelemaan ja ennen kaikkea toimimaan toisin kuin aiemmin. Tämä koulutus osui itselläni hyvään saumaan, sillä työssä on ollut ratkottavana vaikeita asioita ja resilienssiä on tarvittu.”

“Sain uusia näkökulmia, vahvuudet tulivat osaksi arkeani, positiivisen psykologian ajatukset kantavat, resilienssin ajatus tuo jaksamista ja myönteinen ajattelu valtasi mieleni.”

“Koulutus oli todella kattava ja toi positiivisen psykologian ymmärrystä käytännönläheisesti.”

“Päivittäin huomaan ajattelevani entistä tietoisemmin koulutuksessa oppimaani ja sovellan käytäntöön.”

“Olen jo ottanut käyttöön onnistumiset-reflektion sekä riittäävyysharjoituksen. Ajattelin myös hyödyntää tiimissäni vahvuusharjoituksia, jotta tunnistaisimme toistemme vahvuudet paremmin ja voisimme yhdessä toimia tehokkaammin sekä myönteisemmällä fiiliksellä.”

KENELLE

Positiivisen psykologian verkkovalmennus sopii asiantuntijatyötä tekeville, esihenkilöille, työtiimeille, työhyvinvoinnin kehittäjille ja asiantuntijoille, koulutus-, opetus- ja ohjaustyötä tekeville sekä kaikille teemasta kiinnostuneille.

TOTEUTUS

Koulutus suoritetaan kokonaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Verkkovalmennuksessa on viisi osiota, joissa positiivisen psykologian teoria ja käytännön soveltavat harjoitukset oman elämän osa-alueille vuorottelevat ja syventävät opittua.

Valmennus alkaa kouluttajamme Kaisa Vuorisen innostavalla aloituswebinaarilla aiheesta tiistaina 26.9.2023 klo 9.00. Webinaari tallennetaan.

Koulutusosiot koostuvat videoista, teemoihin liittyvistä pohdinta- ja soveltamistehtävistä sekä keskusteluosioista pienryhmissä ja koko ryhmän kesken Moodle-ympäristössä. Harjoituksissa hyödynnetään vahvasti kokemuksellista ja narratiivista työtapaa opitun ymmärtämisen ja soveltamisen tukena.  

Koulutuksen osiot suoritetaan yhteisen aikatauluraamin mukaisesti. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi noin yhdeksässä viikossa. Verkkokoulutuksen suorittamiseen on suunniteltu käytettävän noin 1–4 tuntia viikossa kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan. Oman opiskelun voit kuitenkin aikatauluttaa itsellesi sopivaksi. Valmennus vastaa noin 2 opintopisteen mukaista työmäärää.

Teema-osiot avautuvat seuraavan aikataulun mukaan.

I Mitä on positiivinen psykologia – osio avautuu 26.9.2023 

Tässä osiossa pääset tutustumaan positiivisen psykologian tutkimustuloksiin sekä tarkastelemaan omaa toimintaa sen osatekijöiden valossa.

Lisäksi on mahdollisuus osallistua Kaisa Vuorisen innostavaan aloituswebinaariiin 26.9. klo 9.00.

II Myönteisten tunteiden voima – osio avautuu 3.10.2023

Osiossa syvennyt myönteisten tunteiden voimaan ja keinoihin lisätä myönteisiä tunteita elämäsi eri osa-alueille.

III Vahvuuksille rakentaminen – osio avautuu 10.10.2023

Tässä osiossa tutustut luonteenvahvuuksiin ja saat keinoja tarkastella ja hyödyntää omia tai muiden vahvuuksia.

IV Resilienssin rakennusaineksia – osio avautuu 24.10.2023 

Osiossa pääset tarkastelemaan kestävän joustavuuden rakentamista sekä yksilön että yhteisön tasolla.

V Positiivinen toimintakulttuuri – osio avautuu 7.11.2023

Tässä osiossa syvennyt positiivisen työkulttuurin osa-tekijöihin ja keinoihin hyvinvoivan ja toisia arvostavan toimintakulttuurin vahvistamiseksi.

Koulutuksessa mukanasi kulkee pienryhmä, jonka kanssa pääset jakamaan oivalluksia ja ideoita kulloinkin käsiteltävästä aiheesta koulutuksen verkko-ympäristössä Moodlessa. Voit aikatauluttaa omat soveltavat tehtävät ja opiskelun itsellesi sopivaksi. Verkkovalmennuksen kaikki osiot suoritettuasi saat itsellesi sähköisen todistuksen sekä osaamismerkin koulutuksesta.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella verkkolomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2023, minkä jälkeen saat tunnukset ja ohjeet koulutuksen Moodle-kurssiympäristöön. Koulutus on mahdollista suorittaa käyttöajan (6 kk) puitteissa.

KOULUTTAJA

Kaisa Vuorinen (KT) on positiivisen psykologian moniosaaja, yrittäjä, opettaja, kouluttaja ja Sitran Ratkaisu100-kilpailun voittajan, Positiivinen CV -idean, äiti. Kaisa on tunnustettu positiivisuuden puolestapuhuja ja kysytty moniosaaja. Hänen osaamisessaan yhdistyy vahva ammattitaito sekä akateeminen tutkittu tieto. Kaisa on väitellyt ihmisten vahvuuksista, jokaisen potentiaalin löytämisestä sekä myötätunnon voimasta. Hän nostaa esiin, kuinka työpaikoilla rakennetaan voimavaroja arvostuksen, palautteenannon ja jokaisen vahvuuksia huomioivan tekemisen kautta. Kaisa haastaa valmennuksen osallistujan tarkastelemaan omaa toimintaansa ja löytämään mahdollisuuksia näkökulman vaihtamiseen, toiveikkuuden löytämiseen sekä rakentavan yhteistyön voimaan. Kaisan sanoma on rikkoa perinteisiä, automaattisiakin käyttäytymistapoja ja toimia pienilläkin teoilla yhä tietoisemmin kohti myönteisemmän yhteiskunnan ja työelämän rakentumista.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

26.9.–30.11.2023

Hinta
390  (+alv/vat 24%)
(yht. 483,60 )

!

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 5.9.2023, minkä jälkeen saat tunnukset ja ohjeet koulutuksen Moodle-kurssiympäristöön.

 

Osallistujien kommentteja koulutuksesta:

“Mahtava paketti!”

“Hyvää tietoa, materiaalia ja harjoituksia.”

“Koulutus ylitti odotukseni, ja sain paljon välineitä työyhteisön sekä oman hyvinvointini kehittämiseen.”

“Kiireetön aikataulu, hyvin valmistellut viikkotehtävät, hyvät videot ja artikkelit. Ja aloitustilaisuus yhdessä oli upea juttu!”

“Voisin harkita koulutusta kaikille työyhteisön jäsenille.”

Ota yhteyttä
Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@hyplus.fi
Minna-Mari Alanen
+358 44 9806660
minna-mari.alanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista