FI | SV | EN

Sosiaali- ja terveysalan verkostojen vaikuttava johtaminen

Koulutuksessa perehdytään sosiaali- ja terveysalan verkostoihin ja niiden johtamiseen.

Verkostot ovat keskeinen osa muuttuvan sosiaali- ja terveysalan organisointitapoja. Verkostot ovat myös monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön ja palveluiden kehittämisen menestystekijä.

Verkostoluonteisen yhteistyön johtaminen ja ohjaaminen vaatii tiettyjä lähtökohtia ja erityisosaamista. Koulutuksessa hahmotetaan verkostojen luonnetta ja niiden johtamisen ja ohjaamisen erityispiirteitä tutkimustiedon valossa.

Hyödyt

Koulutus antaa sote-organisaatiolle vaikuttavia välineitä sosiaali- ja terveysalan verkostojen johtamiseen ja työn kehittämiseen.

Koulutuksessa osallistujat:

  • saavat ajan ja paikan kehittää taitoja ja osaamista verkostotyön suunnitteluun ja johtamiseen, verkostotyön koordinointiin käytännössä sekä verkostotyön ja sen johtamisen arviointiin haluamassaan laajuudessa
  • ymmärtävät verkostojen merkitystä muuttuvalla sosiaali- ja terveysalalla, verkostojen rakenteellisia ja toiminnallisia ominaispiirteitä sekä erilaisten verkostotyyppien soveltuvuutta alan toiminnan organisointiin
  • muodostavat käsitystä itsestään verkostotoimijoina ja verkostotyön johtajina.

Kenelle

Koulutus on suunnattu sekä hyvinvointialueille että muille sote-organisaatioille. Koulutuksesta hyötyvät esimerkiksi organisaatioiden johtajat, päälliköt ja asiantuntijat sekä verkostojen koordinaattorit.

Sisällöt

Osallistujat kehittävät koulutuksessa omia taitojaan ja osaamistaan liittyen yhteen tai useampaan seuraavista verkostojen johtamisen osa-alueista:

  • verkostotyön suunnittelu ja verkostotyöhön valmistautuminen
  • verkostotyön koordinaation käytännöt
  • verkostotyön arviointi ja kehittäminen

Koulutuksessa käsiteltävät tarkemmat sisällöt määräytyvät koulutuksen tilaavan organisaation ja koulutusosallistujien omien havaintojen mukaisesti.

Toteutus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteisen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman kanssa. Vastuukouluttajana toimii tutkimusjohtaja Ville-Pekka Sorsa.

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti etäopetuksena Teamsissa. Se koostuu kahdesta etäopetuskerrasta, 1–3 webinaarista ja itsenäisesti suoritettavasta kirjallisesta tehtävästä. Osallistujat tutustuvat ennen etäopetuksen alkua annettuihin lyhyisiin kirjallisiin materiaaleihin ja täyttävät taustatietolomakkeen, jota hyödynnetään ensimmäisten etäopetuskertojen suunnittelussa.

Ensimmäisellä etäopetuskerralla tutustutaan verkostojen merkitykseen sosiaali- ja terveysalalla, verkostojen ominaispiirteisiin ja erilaisiin verkostotyyppeihin. Toisella etäopetuskerralla tutustutaan verkostojen johtamisen perusteisiin.

Koulutuksen osallistujat analysoivat kahden ensimmäisen etäopetuskerran pohjalta kirjallisessa tehtävässä valitsemiaan työnsä kautta tuttuja verkostoja, niiden ominaispiirteitä ja keskeisiä johtamiseen liittyviä haasteita.

Webinaareista osallistuja voi valita suoritettavaksi 1–3 kappaletta. Yhden webinaarin suorittavat osallistujat suorittavat koulutuksen 3 opintopisteen (op) laajuudessa, kahden webinaarin suorittajat 4 op:n laajuudessa ja kolmen webinaarin suorittajat 5 op:n laajuudessa.

Webinaarit koostuvat asiantuntijaesityksistä, ryhmäkeskusteluista ja keskusteluiden purkamisesta. Osallistujat täydentävät kirjallista tehtävää webinaaripäiväkirjalla, jossa pohditaan hyviä käytäntöjä verkostotyön kehittämiseen.

Koulutuksen osallistujien taustatietolomakkeiden vastaukset ja koulutuksessa tuotetut kirjalliset työt luovutetaan anonymisoidussa muodossa sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman tutkimus- ja opetuskäyttöön. Koulutuksen vastuuopettaja vastaa aineiston anonymisoinnista ja hallinnasta.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]