Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Aivot ja työ

Verkkokoulutus herättelee pohtimaan, miten työelämä vaikuttaa aivoihin ja millä tavalla voisimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä.

Ihmisaivoilta vaaditaan entistä enemmän monimutkaista ongelmanratkaisua, luovaa ajattelua, oppimista, vuorovaikutusta ja empatiaa. Aivot ovat yhä suuremmassa paineessa. Usein unohtuu, että aivotkin kaipaavat hoitoa ja lepoa, eikä niitä voi loputtomiin venyttää.

Aivot ja työ -verkkokoulutus herättelee pohtimaan, miten työelämä vaikuttaa aivoihin ja millä tavalla voisimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä. Napakka verkkokoulutus soveltuu kaikille aivojen hyvinvoinnista kiinnostuneille alasta ja tittelistä riippumatta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa uusinta tutkimustietoa ja käytännön välineitä aivojen hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen huomioimiseen työelämän paineessa. Kouluttajana ja asiantuntija toimii aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Koulutus koostuu teemakohtaisista asiantuntija-alustuksista sekä niihin liittyvistä pohdinta- ja soveltamistehtävistä. Kurssin oheismateriaalina käytetään Minna Huotilaisen ja Katri Saarikiven Aivot työssä -kirjaa, jonka jokainen osallistuja saa e-kirjana käyttöönsä.

Teemat

I TEEMA: U-käyrä
Osiossa käydään läpi, mikä on U-käyrä. Mitä ovat fysiologiset tilat ja kannattaako niiden mittaaminen? Miten U-käyrää voi hyödyntää arjessa ja työssä? Miten se toimii? 

II TEEMA: Palautumisosaaminen 
Osiossa käsitellään, millaista on hyvä palautuminen ja mistä elementeistä se koostuu. Miten voin turvata hyvän palautumisen?

III TEEMA: Selektiivinen tunnollisuus
Kolmannessa teemassa pohditaan selektiivistä tunnollisuutta – mitä se itseasiassa on ja mitä tehdä, kun pelkkä itseohjautuvuus ei enää riitä. Osiossa pohditaan myös, miten tietää, mikä on oikeasti tärkeää.

IV TEEMA: Iän tuoma diversiteetti
Osiossa perehdytään muun muassa siihen, miten organisaatio voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla eri-ikäisten työntekijöiden tuomaa osaamista, mitä riskejä voi olla organisaatiossa, jossa ei ole diversiteettiä, ja miten huomioida esimerkiksi ikääntyvät työntekijät työssä.

V TEEMA: Musiikin kognitiiviset vaikutukset
Osiossa pohditaan millaisia vaikutuksia musiikilla, sen kuuntelulla ja harrastamisella on ihmisen kognitiiviseen toimintaan. Miten musiikki voi edesauttaa työn tekemistä ja oppimista ja miten musiikin voi ottaa myös työyhteisön toiminnassa huomioon?

VI TEEMA: Tilan ja liikkumisen vaikutus työhön ja hyvinvointiin
Fyysisellä työskentely-ympäristöllä, työssä liikkumisella ja liikunnalla on merkittävä vaikutus työssä suoriutumiseen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Osiossa käydään läpi näihin osa-alueisiin liittyviä faktoja ja vaikutusmekanismeja ja annetaan vinkkejä näiden osa-alueiden kehittämiseen.

Koulutus voidaan toteuttaa suljettuna organisaatiokohtaisena verkkototeutuksena, ja se soveltuu hyvin osaksi organisaatioiden työhyvinvoinnin laajempaa kehittämistä. Tarvittaessa verkkokoulutuksen oheen voidaan liittää Huotilaisen livewebinaariosio. Kysy lisää räätälöitävistä ratkaisuista ja ryhmähinnoista!

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kirsi Lindqvist
050 588 0750
etunimi.sukunimi@hyplus.fi
Riitta Aho
050 448 7170
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Kirsi Lindqvist
050 588 0750
etunimi.sukunimi@hyplus.fi
Riitta Aho
050 448 7170
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

videon kuvaaminen kännykällä
Video on mainio väline opettaa, ohjeistaa ja oivaltaa
Somevaikuttajien tekemiä videoita on meille tarjolla lukematon määrä, mutta on vaikea löytää yksinkertaista ja selkeää […]
HY+digiaamu: Inkluusio? Pohdittavaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen johtamiseen
Inklusiivisen kasvatuksen ja opetuksen kysymykset ovat ajankohtaisia kouluissa ja päiväkodeissa. Inkluusion toteutumiseen vaikuttavat olennaisesti koulu- […]
työtiimi
Miksi valmentava johtaminen kannattaa
Mitä on valmentava johtaminen ja mitä hyötyä on valmentavasta johtamistyylistä? Valmentava johtaminen on arvostava, osallistava ja tavoitteellinen tapa vaikuttaa. [...]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>