Info om oss

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ är en av de främsta akademiska fortbildningsarrangörerna i Finland. Bolaget ägs av Helsingfors universitet och har över 20 års mångsidig erfarenhet av att arrangera utbildning för bland annat undervisningsväsendet. I våra utbildningar kombineras högklassisk akademisk forskning med de utmaningar som dagens arbetsliv medför.

HY+ arrangerar utbildningar och erbjuder utvecklingstjänster inom flera vetenskapliga discipliner. Vi erbjuder för tillfället utbildning inom följande områden:

  • fortbildning för personal inom dagvården
  • lärarfortbildning inom grundläggande utbildning
  • lärarfortbildning inom yrkesutbildningen
  • barnskydd och socialt arbete

Vill du ha fortbildning inom ett annat området?

Vi utvecklar ständigt vårt kursutbud och planerar gärna tillsammans en skräddarsydd fortbildning enligt behov.

Till vårt förfogande har vi experter från universitetets egna fakulteter, aktuella forskare och andra sakkunniga. Vi utgår från deltagarnas verklighet i vår verksamhet och kombinerar den med akademisk sakkunskap av hög kvalitet. Vårt mål är att utveckla och stärka den professionella sakkunskapen och yrkesidentiteten genom att erbjuda aktuella verktyg och metoder för att tillämpa nya teorier i det dagliga arbetet.

HY+ deltar även i utbildningsprojekt och samarbetar gärna i gemensamma satsningar.

Våra pågående utbildningar

Läkemedel och åldrande, 24.4.2018
Befolkningen föråldras och många använder ett flertal mediciner. Läkemedelsvård bland de äldre kräver att man hänsyn till flera aspekter. Funderar du som vårdare om läkemedlet överhuvudtaget passar för den äldre? Behöver man reducera dosen och finns det interaktioner mellan de olika läkemedlen som personen använder? Bland annat dessa frågor behandlas under den informativa utbildningsdagen Läkemedel och åldrande.

Den nya kommunikatören, 2.10–1.12.2018
Vill du utvecklas som kommunikatör? Kom med på HY+ processfortbildning för kommunikatörer. Vi ordnar vår omtyckta fortbildning Viestijän työ nu första gången helt på svenska.

Kontakta oss

Johanna Ekström-Partanen

Utvecklingssakkunnig
Undervisnings­branschen
Opetusala
050 311 6443
johanna.ekstrom @helsinki.fi

Kaija Junttila

Utvecklingssakkunnig
Undervisnings­branschen, välfärd, farmaci och läkemedelsbruk
Opetusala, hyvinvointiala, farmasia ja lääkehoito
050 318 0296
kaija.junttila @helsinki.fi

Silja Lindblad

Utvecklingssakkunnig
Univisit, kommunikation
Univisit, viestintä
050 316 6300
silja.lindblad @helsinki.fi

Liselott Sundbäck

Utvecklingssakkunnig
Svenska som andraspråk, kulturell mångfald, kommunikation, undervisnings­branschen
Ruotsi toisena kielenä, monikulttuurisuus, viestintä, opetusala
050 311 9453
liselott.sundback @helsinki.fi

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille


Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!