Info om oss

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ är en av de främsta akademiska fortbildningsarrangörerna i Finland. Bolaget ägs av Helsingfors universitet och har över 20 års mångsidig erfarenhet av att arrangera utbildning för bland annat undervisningsväsendet. I våra utbildningar kombineras högklassisk akademisk forskning med de utmaningar som dagens arbetsliv medför.

HY+ arrangerar utbildningar och erbjuder utvecklingstjänster inom flera vetenskapliga discipliner. Vi erbjuder för tillfället utbildning inom följande områden:

  • fortbildning för personal inom dagvården
  • lärarfortbildning inom grundläggande utbildning
  • lärarfortbildning inom yrkesutbildningen
  • barnskydd och socialt arbete

Vill du ha fortbildning inom ett annat området?

Vi utvecklar ständigt vårt kursutbud och planerar gärna tillsammans en skräddarsydd fortbildning enligt behov.

Till vårt förfogande har vi experter från universitetets egna fakulteter, aktuella forskare och andra sakkunniga. Vi utgår från deltagarnas verklighet i vår verksamhet och kombinerar den med akademisk sakkunskap av hög kvalitet. Vårt mål är att utveckla och stärka den professionella sakkunskapen och yrkesidentiteten genom att erbjuda aktuella verktyg och metoder för att tillämpa nya teorier i det dagliga arbetet.

HY+ deltar även i utbildningsprojekt och samarbetar gärna i gemensamma satsningar.

Våra pågående utbildningar

Svenska som andraspråk, 1.10.2018–1.6.2019
Fortbildningshelheten i svenska som andraspråk är riktad till personalen som undervisar i svenska som andraspråk inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Målsättningen är att stärka deltagarnas kompetens i att undervisa S2 samt skapa en normkritisk och inkluderande undervisning. Fortbildningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och är gratis för deltagarna.

Den nya kommunikatören, 2.10–1.12.2018
Vill du utvecklas som kommunikatör? Kom med på HY+ processfortbildning för kommunikatörer. Vi ordnar vår omtyckta fortbildning Viestijän työ nu första gången helt på svenska.

De nya diabetestyperna, Helsingfors, 6.11.2018
Diabetessjukdomarna har traditionellt delas in i diabetes typ 1 och typ 2. Ny forskning visar dock att undergrupperna i speciellt DM typ 2 är flera, där sjukdomsförloppet, behandlingen och risk för komplikationer är olika. Genom att känna till vilken undergrupp patienten hör till kan man följa en mera individpassad behandling samt känna igen de personer som har förhöjd risk för komplikationer. Under seminariedagen De nya typerna av diabetes får du ta del av forskningsresultaten och vårdpraxisen för de olika undergrupperna i ledning av huvudforskaren Leif Groop.

De nya diabetestyperna, Vasa, 7.11.2018
Diabetessjukdomarna har traditionellt delas in i diabetes typ 1 och typ 2. Ny forskning visar dock att undergrupperna i speciellt DM typ 2 är flera, där sjukdomsförloppet, behandlingen och risk för komplikationer är olika. Genom att känna till vilken undergrupp patienten hör till kan man följa en mera individpassad behandling samt känna igen de personer som har förhöjd risk för komplikationer. Under seminariedagen De nya typerna av diabetes får du ta del av forskningsresultaten och vårdpraxisen för de olika undergrupperna i ledning av huvudforskaren Leif Groop.

Kontakta oss

Kaija Junttila

Utvecklingssakkunnig
Undervisnings­branschen, välfärd, farmaci och läkemedelsbruk
Opetusala, hyvinvointiala, farmasia ja lääkehoito
050 318 0296
kaija.junttila @helsinki.fi

Liselott Sundbäck

Utvecklingssakkunnig
Svenska som andraspråk, kulturell mångfald, kommunikation, undervisnings­branschen
Ruotsi toisena kielenä, monikulttuurisuus, viestintä, opetusala
050 311 9453
liselott.sundback @helsinki.fi

Johanna Ekström-Partanen

Utvecklingssakkunnig
Undervisnings­branschen
Opetusala
Arbetsledig / vapaalla

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille


Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!