FI | SV | EN
Asiakastarina:

Pajulahti

Valmentava johtamiskulttuuri vahvuudeksi Liikuntakeskus Pajulahdessa

Liikuntakeskus Pajulahti on Nastolassa toimiva urheiluopisto ja vapaa-ajan liikuntakeskus, jonka toiminta-ajatuksena on lisätä liikunnan avulla terveyttä, järjestää korkeatasoista liikunta-alan koulutusta ja hyvät olosuhteet urheiluvalmentautumiseen. Pajulahden toiminta-alueet ovat urheiluvalmennus, ammatillinen liikuntakeskus, vapaa-ajan palvelut sekä yritys- ja ryhmäpalvelut. Pajulahdessa on mahdollisuus myös hotellimajoitukseen ja liikuntakeskuksen yhteydessä toimii ravintola. Uutuuskohteena on seikkailupuisto.

Liikuntakeskus Pajulahden johto- ja esimiesryhmä muodostuvat yhdestätoista erilaisesta koulutustaustasta ja erilaista osaamista johtoryhmään tuovasta henkilöstä, jotka edustavat Pajulahden monipuolisia toimintoja. Tämä ryhmä kehittää strategiaa ja vie liiketoimintaa yhdessä eteenpäin. Yhteisenä tahtotilana on varmistaa, että asiakkaat, henkilöstö ja talous voivat hyvin ja että asiakaskokemus on myönteinen.

Valmentava johtaminen oli Pajulahdessa jo osittain toimintatapana, mutta tarpeena oli vielä yhtenäistää ja vahvistaa arjen toimintatapoja niin, että kaikki Pajulahdessa johto- tai esimiestehtävissä toimivat toteuttaisivat yhdessä sovittuja valmentavan johtamisen menetelmiä ja edistäisivät valmentavan johtamiskulttuurin juurtumista.

Toteutimme Pajulahden johto- ja esimiesryhmälle Valmentava johtamiskulttuuri vahvuudeksi -valmennuksen 28.2.–4.9.2018. Valmennuksen keskeisiksi kehittämiskohteiksi valittiin valmentavan johtamisen ydintaitojen sekä sisäisen viestinnän toimintatapojen kehittäminen. Valmennus muodostui 4,5 valmennuspäivästä sekä itsenäisesti ja sparrauspareissa tehtävistä harjoituksista ja käytännön kokeiluista.

Valmennuksen päättyessä osallistujat totesivat matkan valmentavaksi johtajaksi alkaneen. Valmennuksessa opittiin valmentavan johtamisen ydintaitoja, ja osallistujat kokivat saaneensa varmuutta muun muassa kysymysten esittämiseen, palautteen antamiseen ja erilaisuuden huomioimiseen. Valmennukseen sisältynyt sparraustyöskentely ja harjoitukset tukivat taitojen käytäntöön viemistä ja monipuolistivat ajattelua.

Tuloksena on nähtävissä yhteistyön kehittyminen johto- ja esimiesryhmän jäsenten välillä. ”Valmennus lisäsi johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän yhteistyökykyä ja informaation kulkua”, toteaa Pajulahden toimitusjohtaja, rehtori Lasse Mikkelsson.

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tutustu myös muihin koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita