FI | SV | EN

HY+ hjälper dig att uppdatera dina färdigheter

HY + är ett fortbildningsbolag som ägs av Helsingfors universitet. Vi erbjuder aktuell och praktiskt inriktad utbildning för arbetslivets behov. Våra utbildningar, som baserar sig på aktuell forskning, stärker både individers och samhällets konkurrenskraft, resultat och arbetsvälbefinnande. Förutom öppna fortbildningar erbjuder vi även utbildningar skräddarsydda enligt behov och önskemål för företag, organisationer och offentliga aktörer.

Info om oss

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ är en av de främsta akademiska fortbildningsarrangörerna i Finland. Bolaget ägs av Helsingfors universitet och har över 20 års mångsidig erfarenhet av att arrangera utbildning för bland annat undervisningsväsendet. I våra utbildningar kombineras högklassisk akademisk forskning med de utmaningar som dagens arbetsliv medför.

HY+ arrangerar utbildningar och erbjuder utvecklingstjänster inom flera vetenskapliga discipliner. HY+ ambition är att arrangera utbildningar inom sina centrala fokusområden även på svenska. De centrala fokusområden är:

  • lärande
  • kommunikation
  • välfärd och miljö
  • ledarskap och organisationsutveckling

Vill du ha fortbildning inom ett annat område? Vi utvecklar ständigt vårt kursutbud och planerar gärna tillsammans en skräddarsydd fortbildning enligt behov.

Till vårt förfogande har vi experter från universitetets egna fakulteter, aktuella forskare och andra sakkunniga. Vi utgår från deltagarnas verklighet i vår verksamhet och kombinerar den med akademisk sakkunskap av hög kvalitet. Vårt mål är att utveckla och stärka den professionella sakkunskapen och yrkesidentiteten genom att erbjuda aktuella verktyg och metoder för att tillämpa nya teorier i det dagliga arbetet.

HY+ deltar även i utbildningsprojekt och samarbetar gärna i gemensamma satsningar.

Beställ vårt nyhetsbrev

Kontakta oss