FI | SV | EN

Utbildning som stöd för utveckling av verksamhetskulturen och förändringssituationer

Vi fungerar som stöd för ledningen i olika förändringssituationer. Våra utbildningar formar och stärker en gemensam, välmående verksamhetskultur och delat ledarskap.

Världen och arbetslivet är i ständig förändring, och därför behöver också sättet att arbeta utvecklas i takt med förändringen.

Förändringar och förnyelser i verksamhetsmiljön påverkar hela arbetsgemenskapen, och det är viktigt att hela gemenskapen engageras och blir delaktig i utvecklingsarbetet. Att säkerställa välbefinnande i förändringssituationer är också av yttersta vikt, så att organisationen kan fungera på bästa möjliga sätt.

Vi fungerar som stöd för ledningen i olika förändringssituationer och faciliterar olika utvecklingsprocesser med ett deltagande och dialogiskt tillvägagångssätt. Våra utbildningar formar och stärker en gemensam, välmående verksamhetskultur och delat ledarskap.

Våra erfarna utbildare, med god kännedom gällande utbildningssektorn ger verktyg för att skapa nya strukturer, arbetsmetoder och gemensamma spelregler, säkerställa fungerande samarbete och konstruktiv kommunikation samt förebygga konflikter som kan skapas i förändringssituationer.

TEMAOMRÅDEN

Exempel på teman för utbildningarna:

  • Coachande pedagogiskt ledarskap
  • Sammanförande av enheter eller utbildningsinstitutioner
  • Utveckling av bedömningskultur
  • Gemensam, lärande verksamhetskultur
  • Teamledarskap och samarbetsfärdigheter
  • Inkluderande verksamhetskultur och samundervisning
  • Flexibla undervisningsarrangemang i föränderliga lokaler
  • Välmående arbetsgemenskap
  • Utveckling av digitalpedagogisk kompetens

Vi kan även erbjuda personlig eller gruppbaserad handledning.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]