FI | SV | EN

Bemötande av utmanande situationer för växelverkan

Målet med utbildningen är att erbjuda verktyg för att stärka en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev.

Behöver du strategier för att bemöta barn vars interaktion är utmanande? Saknar du stöd för ditt eget välmående vid utmanande situationer?

Målet med utbildningen är att erbjuda verktyg för att stärka en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev. Under utbildningen klargörs varför eleven gynnas av lärarens förmåga att bygga upp en förtroendefull relation och hur man stöder elevens psykiska trygghet i skolmiljön. Målet med utbildningen är också att stödja lärarnas välbefinnande och minska belastning.

FÖR VEM

Utbildningen är avsedd för kommuner, skolor och enheter för småbarnspedagogik.

NYTTA

Utbildningen stärker deltagarnas förmåga att bemöta och vara i växelverkan med alla barn de möter. Speciell fokus ligger på att utveckla deltagarnas färdigheter att bemöta barn som har utmaningar i sitt beteende och i att skapa anknytningsrelationer.

Hur svårigheter med anknytning och beteende kan komma till uttryck, samt hur läraren kan stödja elevernas känsloreglering behandlas även.

CENTRALT INNEHÅLL

  • Utmanande situationer för växelverkan; definiering
  • Modul 2: Pedagogiska interventioner som stöd för utmanande undervisningssituationer
  • Förmågan att skapa en uppmuntrande och empatisk växelverkan
  • Utbildande arbetssätt vid utmanande situationer
  • Stöd för lärarens eget välbefinnande och ork i den inkluderande skolan

GENOMFÖRANDE

Utbildningen kan genomföras antingen på kommunnivå för alla skolor/enheter för småbarnspedagogik eller för en enskild skola/enhet för småbarnspedagogik.

Utbildningen kan genomföras exempelvis under 2–5 dagar. Den exakta strukturen och innehållet kan planeras i samarbete med skolan/kommunen.

Utbildningen kan arrangeras antingen helt online, med webbinarier i realtid, eller som närundervisning på skolan/kommunen. Videomaterial används i utbildningen utöver innehållsföreläsningar.

Handledning och utvecklingsuppgifter som genomförs i det egna arbetet kan inkluderas i utbildningen.

Utbildningen kan genomföras på både finska och svenska.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]