FI | SV | EN

Artificiell intelligens inom grundskolan

Utbildningen ger information om möjligheterna att utnyttja artificiell intelligens i planering och genomförande av undervisning.

Nytta

Utbildningen ger en introduktion till artificiell intelligens och dess centrala tillämpningar. Deltagarna får verktyg för att använda artificiell intelligens i sitt arbete och som stöd i undervisningen.

Utbildningen hjälper att förstå den pedagogiska betydelsen av användning av artificiell intelligens även ur elevens perspektiv. I utbildningen utforskar vi hur artificiell intelligens kan förbättra inlärningen och hur man tar hänsyn till artificiell intelligens vid bedömning.

För vem

Utbildningen riktar sig till personal inom grundskolan.

Innehållet och utförandet av utbildningen kan anpassas enligt beställarens önskemål.

Observera! Vi ordnar även utbildningar om ämnet för skolledningen och andra stadiets undervisning.

Målsättning

Målet är att bekanta sig med artificiell intelligens och tillämpningar som utnyttjar den. Möjligheter och utmaningar behandlas ur undervisningssynpunkt.

Genomförande

Utbildningen kan genomföras som en tre timmars session eller som en heldagsutbildning. I den mer omfattande utbildningen får vi konkret bekanta oss med och prova olika former av artificiell intelligens samt planera deras användning som en del av vårt eget arbete.

Utbildningen kan också arrangeras i två delar, innehållande en mellanuppgift där man tillämpar artificiell intelligens i det egna arbetet.

Innehåll

Synpunkter gällande artificiell intelligens

 • Vad handlar dessa teknologier om?
 • ChatGPT och textbaserade språkmodeller
 • Applikationer till exempel för skapande av bilder och videor
 • Hur har användningen handletts i utbildningsinstitutioner? Koppling av artificiell intelligens till dokument som styr undervisningen och nya kompetensrekommendationer för Ny litteracitet

Etik och datasekretess

 • Datasekretess och snedvridning (bias)
 • Elevers integritet, jämlikhet och rättvisa
 • Undervisning om ansvarsfull användning

Pedagogiskt tillvägagångssätt

 • Integration i befintliga metoder och lärmiljöer
 • Hur kan artificiell intelligens förbättra inlärningen?
 • Exempel från undervisningen
 • Inlärningsanalys, individanpassad undervisning
 • Påverkan på bedömningen
 • Gemensam reflektion och diskussion

Beställ utbildningen

Innehåll och utförande kan anpassas efter beställarens behov.

Ta kontakt:
Johanna Ekström-Partanen
050 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi

Tilaa koulutus

Innehåll och utförande kan anpassas efter beställarens behov.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Mindfulness tuo ohjaukseen syvyyttä ja varmuutta
Mindfulnessin tutkimus on tarjonnut viime vuosina uutta jäsentynyttä tietoa siitä, minkälaisia keinoja meillä on käsitellä […]