FI | SV | EN

Artificiell intelligens inom grundskolan

Utbildningen ger information om möjligheterna att utnyttja artificiell intelligens i planering och genomförande av undervisning.

Nytta

Utbildningen ger en introduktion till artificiell intelligens och dess centrala tillämpningar. Deltagarna får verktyg för att använda artificiell intelligens i sitt arbete och som stöd i undervisningen.

Utbildningen hjälper att förstå den pedagogiska betydelsen av användning av artificiell intelligens även ur elevens perspektiv. I utbildningen utforskar vi hur artificiell intelligens kan förbättra inlärningen och hur man tar hänsyn till artificiell intelligens vid bedömning.

För vem

Utbildningen riktar sig till personal inom grundskolan.

Innehållet och utförandet av utbildningen kan anpassas enligt beställarens önskemål.

Observera! Vi ordnar även utbildningar om ämnet för skolledningen och andra stadiets undervisning.

Målsättning

Målet är att bekanta sig med artificiell intelligens och tillämpningar som utnyttjar den. Möjligheter och utmaningar behandlas ur undervisningssynpunkt.

Genomförande

Utbildningen kan genomföras som en tre timmars session eller som en heldagsutbildning. I den mer omfattande utbildningen får vi konkret bekanta oss med och prova olika former av artificiell intelligens samt planera deras användning som en del av vårt eget arbete.

Utbildningen kan också arrangeras i två delar, innehållande en mellanuppgift där man tillämpar artificiell intelligens i det egna arbetet.

Innehåll

Synpunkter gällande artificiell intelligens

 • Vad handlar dessa teknologier om?
 • ChatGPT och textbaserade språkmodeller
 • Applikationer till exempel för skapande av bilder och videor
 • Hur har användningen handletts i utbildningsinstitutioner? Koppling av artificiell intelligens till dokument som styr undervisningen och nya kompetensrekommendationer för Ny litteracitet

Etik och datasekretess

 • Datasekretess och snedvridning (bias)
 • Elevers integritet, jämlikhet och rättvisa
 • Undervisning om ansvarsfull användning

Pedagogiskt tillvägagångssätt

 • Integration i befintliga metoder och lärmiljöer
 • Hur kan artificiell intelligens förbättra inlärningen?
 • Exempel från undervisningen
 • Inlärningsanalys, individanpassad undervisning
 • Påverkan på bedömningen
 • Gemensam reflektion och diskussion

Beställ utbildningen

Innehåll och utförande kan anpassas efter beställarens behov.

Ta kontakt:
Johanna Ekström-Partanen
050 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi

Tilaa koulutus

Innehåll och utförande kan anpassas efter beställarens behov.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]