FI | SV | EN

Säkerhet i skolan: vi arbetar för att motverka mobbning, trakasserier och våld

Utbildningen ger information om mobbning som fenomen och ger praktiska verktyg och strategier för att förebygga och hantera trakasserier, mobbning och våld.

Utbildningen ger information om mobbning som fenomen och ger praktiska verktyg och strategier för att förebygga och hantera trakasserier, mobbning och våld.

Mobbning har länge definierats som en obalans mellan två personer eller en och flera personer. Idag ses mobbning som ett bredare fenomen, som påverkas av miljön och rådande normer. För att skapa en verksamhetskultur där mobbning, våld och trakasserier inte är tillåtna behöver vi hela samhällets engagemang i arbetet.

”Mobbning i skolan är en skadlig social process som kännetecknas av en maktobalans som drivs av sociala (samhälleliga) och institutionella normer. Det upprepas ofta och visar sig som oönskat beteende mellan elever eller skolpersonal som orsakar fysiska, sociala och känslomässiga skador på de riktade individerna eller grupperna och det bredare skolsamhället.”

Ny definition av skolmobbning 2023 WABF och Unesco

FÖR VEM

Utbildningen är avsedd för kommuner, skolor och enheter för småbarnspedagogik.

NYTTA

Utbildningen ger information om mobbning som fenomen och ger praktiska verktyg och strategier för att förebygga och hantera trakasserier, mobbning och våld. Utbildningen förenar personalen och ger stöd för en sund verksamhetskultur.

CENTRALT INNEHÅLL

 • Forskningsdata: vad som fungerar i förebyggande syfte och vid ingripande
 • Hela skolans synsätt: hur man engagerar hela samhället i arbetet mot mobbning
 • Ett systematiskt förhållningssätt till förebyggande och intervention
 • Skolans/daghemmets förebyggande arbete och förebyggande av mobbning
 • Skapande av nätverk: vilka andra myndigheter och organ kan stödja arbetet
 • Kommunikation om förebyggande insatser till personal, vårdnadshavare och elever/barn
 • Involvering av vårdnadshavare i förebyggande och ingripande av mobbning
 • Involvera elever/barn i förebyggandet och ingripandet av mobbning
 • Återställande tillvägagångssätt
 • Synlighet för antimobbningsarbete

GENOMFÖRANDE

Utbildningen kan genomföras antingen på kommunal nivå för alla skolor/daghem eller för en enskild skola/daghem

Utbildningen omfattar fyra träffar (vardera 3 timmar) för följande målgrupper:

1. Ledningsgrupp och eventuellt teamet för elevvård

2. Hela personalen på enheten

3. Ledningsgruppen

4. Antimobbningsteamet och/eller ansvariga personer

Utbildningen innehåller teori samt faciliterade diskussioner och arbete. I utbildningen används praktiska metoder för att utveckla enhetens verksamhetskultur. Genomförandet av utbildningen kan anpassas efter uppdragsgivare och målgrupp.

Utbildningen kan genomföras på finska och svenska.

Exempel på genofmörande

1. Utbildningstillfället

Målgrupp: Ledningsgrupp och teamet för elevvård

 • På forskning baserad teori
 • Checklista för skola/daghem gällande förebyggande och ingripande av mobbning: arbete i mindre grupper
 • Den egna skolans/daghemmets utvecklingsområde
 • Kundens önskemål
 • Planering av utbildningen för hela personalen

2. Utbildningstillfället

Målgrupp: Hela personalen inklusive elevvård

 • På forskning baserad teori
 • Sammanställning av checklistan för det första coachningspasset
 • Utvecklingsområden för den egna enheten: personalen planerar åtgärder, uppföljning och utvärdering. Arbete i små grupper.
 • Personalengagemang
 • Informering och involvering av föräldrar och elever/barn

3. Utbildningstillfället

Målgrupp: Ledningsgruppen

 • Enhetens egna utvecklingsområden. Analys av nuläge? Var behövs stöd?
 • Hur och när utvärderas utvecklingsområdena?
 • Utmaningar, nya utvecklingsområden och idéer?

4. Utbildningstillfället

Målgrupp: Antimobbningsteamet eller ansvariga personer

 • Återställande tillvägagångssätt
 • Hur man konkret hanterar mobbning
 • Dokumentation
 • Kommunikation
 • Vårdnadshavare
 • Elevvårdsstöd
 • Övervakning
 • Långvarig mobbning

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]