Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Työyhteisösovittelun Diploma

Toimiva kanssakäyminen työpaikalla tuo työniloa, edistää työtehoa ja lisää tuottavuutta. Valitettavasti se rapautuu helposti henkilökemiaongelmien ja ristiriitojen yhteydessä, mikä aiheuttaa työpahoinvointia ja tehokkaan työajan menetyksiä. Ratkaisuna tähän yksilöitä vakavasti kuormittavaan ja hyvin yleiseen ongelmaan toimii työyhteisösovittelu. Jos tavoitteenasi on työyhteisön kehittäminen, tässä koulutuksessa pääset tutustumaan työyhteisösovittelun menetelmiin ja opit hyödyntämään niitä käytännössä.

Ajankohta

9.12.2021–31.8.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Pandemiatilanteen salliessa 2. ja 5. jakso toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä ja muut jaksot etänä videokokousjärjestelmän avulla.
Hinta
4500€ + alv. 24 %
(yht. 5580 €)

Työyhteisösovittelu on konfliktin ulkopuolisen henkilön fasilitoima prosessi, joka ei syyllistä tai rankaise, kuten monet vaihtoehtoiset interventiot.

Sen sijaan sovittelu auttaa osapuolia kehittämään itselleen sopivia ja toimivampia kanssakäymisen muotoja tavalla, joka lähentää ja innostaa. Tämä toteutuu sovittelijan ohjatessa prosessia määrätietoisesti ja huolehtiessa kunkin osallistujan psykologisesta turvallisuudesta.  

Työyhteisösovittelulla on vankka tutkimusperusta, ja sitä on sovellettu maailmalla eri muodoissa jo vuosikymmenet.

Tähän koulutukseen on valikoitunut erityisen hyvin suomalaiseen työelämään soveltuva restoratiivisen koulukunnan menetelmä, jolla on runsaasti oppimisvaikutuksia niin yksilö- kuin työyhteisötasollakin.

Koulutuksemme nojaa vahvasti teoriataustaan, mutta tieteen löydösten sisäistämiseksi kuljetamme rinnalla käytännön kokemusasiantuntijoidemme osaamista. Koulutuksen lähipäivät ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia – siis työyhteisösovittelun näköisiä!

Oppimisvaikutukset näkyvät eri elämänalueilla, ja moni kokee saavansa työkaluja niin esimiestyöhön, oman yksikön toiminnan kehittämiseen, yrittäjyyteen, asiantuntijoiden väliseen vuorovaikutukseen kuin yksityisellekin rintamalle.

Tervetuloa ottamaan haltuun tämä tehokas tapa ratkoa ja ehkäistä ongelmia!

Koulutuksen hyödyt

Helsingin yliopisto on ollut yhdessä Suomen sovittelufoorumi ry:n (SSF) ja kolmen muun yliopiston kanssa luomassa työyhteisösovittelun koulutusta ja jatkaa edelleen tarjoamalla koulutuskokonaisuutta laajassa muodossa, mikä mahdollistaa runsaan harjoittelun ja aiheeseen perehtymisen kattavasti.

Koulutuksesta saat muun muassa:

 • välineitä omaan tai asiakkaasi organisaatioon sopivan sovitteluprosessin suunnitteluun
 • valmiudet työpaikan konfliktien ehkäisemiseen ja ratkomiseen
 • harjoitusta sovittelijan taidoista käytännössä
 • omaan tehtäväkenttääsi soveltuvan työyhteisösovittelun toimintamallin
 • työkaluja myös työnohjaukseen ja työyhteisövalmennukseen sekä johtamisen kehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota valmiudet työpaikan konfliktien ehkäisemiseen ja ratkomiseen. Tämän vuoksi tutustumme konfliktien dynamiikkaan, vaikutuksiin ja erilaisiin ratkaisumenetelmiin. Perehdymme yhteistyön dynamiikkaan, vuorovaikutuksen ilmiöihin ja vaikuttamisen mekanismeihin.

Koulutuksen aikana osallistujat rakentavat omaan tehtäväkenttäänsä soveltuvan työyhteisösovittelun toimintamallin ja harjoituttavat sovittelijan taitojaan käytännössä käynnistämällä työyhteisösovittelun omassa tai asiakasorganisaatiossa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Työyhteisösovittelukoulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan työyhteisösovittelijoina ja työyhteisösovittelun kehittäjinä omassa tai muussa organisaatiossa.

Osallistujien työnantajien tai organisaatioiden edellytetään sitoutuvan osallistujien koulutusprosessiin täysipainoisen osallistumisen mahdollistamiseksi sekä harjoittelu-casen varmistamiseksi.

Koulutus soveltuu muun muassa:

 • johto- ja esimiestehtävissä toimiville
 • HR-asiantuntijoille
 • työyhteisökehittäjille
 • työterveyshuollon henkilöstölle
 • työnohjaajille
 • työsuojeluvaltuutetuille
 • luottamusmiehille
 • henkilöstökonsulteille

Olemme kouluttaneet myös muun muassa lakimiehiä, rehtoreita, psykologeja ja opettajia sovittelijoiksi.

Koulutuksen rakenne, toteutus ja keskeiset sisällöt

Työyhteisösovittelukoulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, ja se on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa vajaan vuoden aikana.

Koulutus sisältää tietomäärän omaksumista (7 op) ja työssäoppimista (8 op). Koulutuksen aloitusjakso on lokakuussa 2021, ja koulutus kestää noin 8 kuukautta (päivät alla).

Työyhteisösovittelukoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi- ja online-opetusta, etäopiskelujaksoja, digimateriaalia, ennakkotehtäviä, jälkireflektointia sekä taustalukemistoja.

Työyhteisösovittelukoulutuksessa on viisi opiskelujaksoa, jotka sisältävät asiantuntijaluentoja, vuorovaikutusharjoituksia sekä monipuolista sovittelun harjoittelua autenttisten tapausten pohjalta. Näiden jaksojen välillä tapahtuva työssä oppiminen sisältää oppimistehtäviä, kehittämishankkeen, sovittelu-casen ja vertaisryhmätyöskentelyä.

Opiskelussa käytetään myös verkkoympäristöä. Työssä oppiminen ja sen reflektointi on oleellinen osa koulutusta.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 • Konfliktityypit, niiden juurisyyt ja vaikutukset yksilöihin ja työyhteisöihin
 • Työyhteisösovittelun juridiset perusteet
 • Työyhteisösovittelun koulukunnat ja erilaiset sovittelijatyylit
 • Työyhteisösovittelun vaikutukset yksilöihin ja työyhteisöihin
 • Sovitteluprosessin vaiheet ja eteneminen
 • Restoratiivinen työyhteisö ja johtaminen
 • Työyhteisösovittelijan rooli, arvot, vastuut ja velvoitteet
 • Sovittelun osapuolten rooli, vastuut ja oikeudet
 • Työyhteisösovittelijana kasvaminen

Lähi- ja online-opiskelujaksojen ajankohdat (mikäli korona-tilanne ei mahdollista lähiopiskelua, järjestämme koulutuksen kokonaan verkon välityksellä):

1. jakso: 9.–10.12.2021 (etätoteutus)
2. jakso: 3.–4.2.2022 (lähitoteutus, mikäli sopii ryhmälle)
3. jakso: 7.–8.4.2022 (etätoteutus)
4. jakso: 30.–31.5.2022 (etätoteutus)
5. jakso: ajankohta sovitaan osallistujien kanssa yhteistyössä

Kouluttajat

Koulutusohjelman johtaja ja pääkouluttaja
Pia Lappalainen on väitellyt johtamisesta tekniikan tohtoriksi. Hän toimii Aalto-yliopistossa lehtorina ja Maanpuolustuskorkeakoulussa suorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosenttina.

FT, yhteisöpedagogi Maija Gellin on toiminut kasvatuskentän VERSO-ohjelman ohjelmajohtajana 20 vuoden ajan. Hän on työskennellyt oppilaiden vertaissovittelumenetelmän (VERSO-ohjelma) sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle suunnatun sovittelukoulutuksen (RESTO®) kehittäjänä, tutkijana ja kouluttajana. Maija väitteli syksyllä 2019 aiheenaan sovittelu ja restoratiivinen yhteisö. Gellin on toiminut vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana vuodesta 2001. Vuoden 2014 alussa hän valmistui työyhteisösovittelun erityisasiantuntijaksi Helsingin yliopistolta, ja sen jälkeen hän on sovitellut työyhteisöjen konflikteja ja toiminut työyhteisösovittelijoiden kouluttajana.

Maria Jauhiainen on työskennellyt työsuhdelakimiehenä vuodesta 2005. Uransa aikana hänelle on kehittynyt työelämän ongelmatilanteiden lainopillisen puolen hoitamisen lisäksi myös vankkaa kokemusta niiden sovinnollisesta ratkaisemisesta. Hänellä on vahvaa osaamista myös etenkin juridisten työelämän asioiden innostavana kouluttajana.

Seppo Mäki on koulutukseltaan pastori, ja hänellä on vahva kansainvälinen kokemus kouluttamisesta ja valmentamisesta. Hän toimii työyhteisösovittelijana sekä kouluttajana, valmentajana, coachina ja työnohjaajana.

Saara Remes, KM,  on työ-ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapeutti. Hän työskentelee työyhteisöovittelijana sekä valmentajana, coachina ja työnohjaajana.

KM, Coach (ICF), työyhteisösovittelija Ismo Saario työskentelee Turun yliopiston hyvinvointipalveluissa hyvinvoinnin kehittämispäällikkönä työhyvinvointivalmennusten, henkilöstön ja opiskelijoiden varhaisen tuen sekä työhyvinvoinnin tukimuotojen kehittämisen parissa. Saario on kehittänyt yliopiston sovittelumenettelyä, joka palkittiin Henkilöstöjohdon ryhmän (HENRY ry) vuoden 2013 henkilöstöteko-kunniamaininnalla.

Jarmo Tiri on laaja-alainen ohjausalan ammattilainen. Työyhteisösovittelun lisäksi hän toimii työnohjaajana, coachina ja fasilitaattorina.

Varaamme oikeuden koulutusohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

9.12.2021–31.8.2022

Hinta
4500€ + alv. 24 %
(yht. 5580 €)

!

Koulutuksen hakuaika päättyy 15.11.2021. 
Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>