FI | SV | EN

Tekoälyn eettinen hyödyntäminen julkishallinnossa

Miten tekoälyä hyödynnetään eettisesti ja kestävästi julkishallinnossa? Julkishallinnon organisaatioiden ja niiden kanssa toimivien on tärkeää ymmärtää, mitä pitää huomioida jo älykkäiden teknologioiden käyttöä suunnitellessa. Tule kuulemaan tutkimuksen tuloksia ja käytännön esimerkkejä 12.3.2024 iltapäivällä webinaarina järjestettävään uutuuskoulutukseen! 

Ajankohta

12.3.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Webinaari järjestetään Zoom-yhteydellä.
Hinta
290  (+alv/vat 24%)
(yht. 359,60 )

Tekoälysovellukset tarjoavat paljon mahdollisuuksia julkishallinnon organisaatioille, ja niiden hyödyntäminen on lisääntynyt vauhdilla. Vaatimukset sovelluksille ovat monitahoisia. Niiden on palveltava erilaisia käyttäjäryhmiä ja moninaisia tarpeita. Tekoälyn käytön on oltava eettisesti kestävää, joten on tärkeää ehkäistä riskejä ennakolta.

Tässä koulutuksessa saat tiiviin ajankohtaiskatsauksen tekoälyn hyödyntämisen eettisiin kysymyksiin. Näkökulmana on erityisesti julkishallinto, ja lähestymistapa on hyvin käytännönläheinen. Koulutus koostuu puolen päivän webinaarista ja sen jälkeen tehtävästä yksilötehtävästä (vapaaehtoinen).

Ilmoittaudu heti! Viisi (5) ensimmäiseksi ilmoittautunutta pääsevät vaikuttamaan Tekoälyn eettinen hyödyntäminen julkishallinnossa -koulutuksen sisältöön esittämällä oman kysymyksensä ennakkoon. Asiantuntijat huomioivat kysymykset osuuttaan suunnitellessaan ja vastaavat niihin webinaarin aikana.

Kenelle

Koulutus on suunnattu julkishallinnossa työskenteleville johtajille, asiantuntijoille ja muille työntekijöille sekä julkishallinnon yhteistyökumppaneille. Koulutus sopii myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hyödyt

Koulutuksessa osallistujat

 • oppivat hyödyntämään tekoälyä eettisesti ja kestävästi julkishallinnossa  
 • oppivat huomioimaan tekoälyn eettiset kysymykset jo käyttöönottoa suunnitellessa
 • saavat käsityksen, mitä on eettisyys ja tekoälyn etiikka
 • saavat kokonaiskuvan tekoälyn käyttömahdollisuuksista julkishallinnossa.

Webinaarin sisältö ja aikataulu

Webinaari järjestetään Zoom-yhteydellä 12.3.2024 klo 12.00–15.45.

Ohjelma

12.00–12.15 Näkökulmia tekoälyyn, professori Jaana Hallamaa  

12.15–12.55 Älykäs teknologia ja sen suunnittelu kognitiotieteen näkökulmasta, väitöskirjatutkija Henrikki Salo-Pöntinen  

 • Teknologinen toimijuus: kuinka älykäs teknologia tuottaa muutoksia ympäristöön ja muuttaa sitä ja ihmisen roolia toimijana  
 • Tekoälyn hyödyntäminen ja suunnittelu  
 • Tekoälyn suunnittelun ja hyödyntämisen kipupisteitä

12.55–13.25 Mitä älykäs teknologia on ja kuinka sitä säädellään, professori Mika Viljanen  

13.25–13.35 Tauko  

13.35–14.05 Tekoälyn käyttömahdollisuudet julkishallinnossa, kehittämisasiantuntija Sanni Pöntinen  

14.05–14.35 Tekoälyn eettisesti kestävän käytön suuntaviivat, tutkijatohtori Taina Kalliokoski  

14.35–15.15 Ryhmätehtävä, tutkijatohtori Taina Kalliokoski  

15.15–15.40 Loppuyhteenveto ja keskustelu, professori Jaana Hallamaa  

Toteutus

Webinaari koostuu luennoista ja pienryhmätyöskentelystä. Ennen webinaaria osallistujia pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus tekoälyn roolista omassa työssään. Webinaarin jälkeen tehdään yksilötehtävä, johon osallistujat saavat henkilökohtaisen palautteen. Yksilötehtävä on vapaaehtoinen mutta edellytys todistuksen saamiselle koulutuksesta.

Kouluttajat

 • professori Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto  
 • professori Mika Viljanen, Turun yliopisto
 • kehittämisasiantuntija Sanni Pöntinen, Tampereen kaupunki
 • väitöskirjatutkija Henrikki Salo-Pöntinen, Jyväskylän yliopisto
 • tutkijatohtori Taina Kalliokoski, Helsingin yliopisto  

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

12.3.2024

Hinta
290  (+alv/vat 24%)
(yht. 359,60 )

!

Ilmoittaudu viimeistään 4.3.2024.

Webinaari järjestetään Zoom-yhteydellä 12.3.2024 klo 12.00–15.45.

Ota yhteyttä
Minna Ristimäki
+358 50 4627213
minna.ristimaki@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista