FI | SV | EN

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tehokas menetelmä sekä asiakastyön, johtamisen, projektityöskentelyn, tiimien ja työyhteisöjen kehittämiseen että henkilökohtaisen ammatillisen kasvun tueksi. Työnohjauksella voidaan voimaannuttaa, tukea ammatillista kasvua, lisätä työhyvinvointia sekä parantaa työn laatua ja tuloksellisuutta. Tämä koulutus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisiä toimintatapoja hyödyntävänä työnohjaajana työelämän erilaisissa kehittämishaasteissa sekä organisaatioiden sisällä että itsenäisenä yrittäjänä.

Ajankohta

21.10.2024–31.8.2026

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
7 600  (+alv/vat 24%)
(yht. 9 424 )

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on kehittämismenetelmä jatkuvassa muutoksessa olevaan työelämään.

Työnohjaus perustuu asiakas- ja voimavarakeskeiseen, tulevaisuusorientoituneeseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Ratkaisukeskeisyydessä hyödynnetään systemaattisia, luovia ja toiminnallisia menetelmiä.

HYÖDYT

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja -koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat:

 • perehtyvät ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan ja sisäistävät tavoitteellisen asiakas- ja voimavarakeskeisen, vuorovaikutuksellisen, tulevaisuusorientoituneen ohjaamisen taidot
 • tutustuvat positiivisen psykologian antiin ja käyttöön työnohjauksessa
 • saavat valmiudet ja käytännön välineitä tukea ja ohjata sekä yksilöitä, ryhmiä että työyhteisöjä
 • perehtyvät myös esihenkilöiden ja johtajien työnohjaukseen
 • saavat varmuutta ja keinoja oman ohjaustyöskentelyn arviointiin ja ohjausmenetelmien kehittämiseen muuttuvan työelämän tarpeisiin.

KENELLE

Koulutusohjelma on suunnattu asiakas-, kehittämis-, valmennus-, koulutus-, HR- ja esihenkilötyötä tekeville, jotka aikovat työnohjaajaksi tai haluavat vahvistaa osaamistaan ratkaisukeskeisyyden hyödyntämisestä omassa ohjaustyössään.

Osallistujalla tulee olla vähintään amk-tasoinen koulutus ja viiden vuoden työkokemus, mahdollisuus soveltaa ratkaisukeskeisyyttä työssään, mahdollisuus joidenkin työtilanteiden videokuvaamiseen sekä valmius sitoutua koko koulutukseen oman työn ohella.

Lisäksi osallistujilla tulee olla riittävästi englannin kielen taitoa osittain englanninkielisen kirjallisuuden ymmärtämiseksi.

Myös oma kokemus työnohjauksesta tai vastaavasta ohjauksellisesta prosessista ohjattavana sisältyy Suomen työnohjaajat ry:n ohjeistukseen osallistujavalinnasta.

TOTEUTUS JA RAKENNE

Koulutus toteutetaan työn ohella opiskeltavana monimuoto-opiskeluna. Koulutusprosessi rakentuu konstruktivistisen, yhteistoiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen varaan. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu verkko-opiskelua ja opiskelijoiden videoituja työnohjauskeskusteluja.

Koulutuksen vuorovaikutukselliset tavoitteet edellyttävät lähityöskentelyä, eli koulutuspäivät tullaan ensisijaisesti toteuttamaan lähipäivinä, mutta tilanteen vaatiessa (esim. kansainvälinen kouluttaja) myös verkkokoulutuksena. 

 • Laajuus 70 opintopistettä
 • 32 koulutuspäivää 16:ssa jaksossa, yhteensä 208 tuntia lähiopetusta
 • 50 tuntia saatua ryhmätyönohjausta (sisältyy koulutusmaksuun)
 • 10 tuntia saatua henkilökohtaista työnohjausta (järjestettävä ja maksettava itse, voi olla myös toiselta opiskelijalta)
 • 80 tuntia tehtyä työnohjausharjoittelua (sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta)
 • 40 tuntia pienryhmäopiskelua 5–7 hengen vertaisryhmissä
 • 16 lähiopetukseen liittyvää oppimistehtävää
 • 6 opintopisteen laajuinen henkilökohtainen kehittämistehtävä 
 • Kirjallisuuteen perehtymistä (noin 16 teosta) 

KOULUTUSPÄIVÄT (teoria ja saatu ryhmätyönohjaus)

 • Syksy 2024: 21.-22.10., 14.-15.11. ja 9.-10.12.
 • Kevät 2025: 27.-28.1., 10.-11.3., 3.-4.4. ja 19.-20.5.
 • Syksy 2025: 4 x 2 päivää
 • Kevät 2026: 5 x 2 päivää

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Ratkaisukeskeisyyden historia, ihmiskäsitys ja teoria
 • Työnohjauksen tausta ja ratkaisukeskeinen työnohjaus
 • Muuttuva työelämä
 • Esihenkilöiden ja johtajien tuki ja työnohjaus
 • Yksilön suhde työhön ja yksilöiden ohjaaminen
 • Ryhmän suhde työhön ja ryhmien ohjaaminen
 • Työyhteisöt ja työyhteisöjen ohjaaminen
 • Tuloksellinen ja kehittävä työnohjaus
 • Arvostava, voimaannuttava, tulevaisuusorientoiva ja luova vuorovaikutus
 • Vahvuustyöskentely ja resilienssin vahvistaminen yksilö- ja ryhmäohjausten menetelmänä
 • Dialogisuuden merkitys 
 • Narratiivinen ulottuvuus 
 • Toiminnallisten ja luovien menetelmien käyttö
 • Eettiset kysymykset
 • Konfliktit, kriisit ja odottamattomat tilanteet
 • Arviointi ja tutkiminen
 • Työnohjaajan kehittyminen ja hyvinvointi
 • Työnäytteiden esittely

Koulutus täyttää STOryn (Suomen Työnohjaajat ry) koulutusvaatimukset ja oikeuttaa hakemaan jäsenyyttä STOryssa.

HINTA JA LASKUTUS

Koulutuksen hinta on 7600 euroa + kulloinkin voimassa oleva alv. ja se laskutetaan koulutuksen aikana erissä lukukausittain.  

KOULUTTAJAT

Pääkouluttajat:

 • Bodil Mickels, yhteiskuntatieteiden cand.mag. (sosiologia, psykologia, liikunta), LiTM, työnohjaajakouluttaja on toiminut päätoimisena työnohjaajayrittäjänä pitkään ja laaja-alaisesti (mm. opetus/sivistystyössä, nuorisotyössä, sosiaalialalla, järjestöissä ja yrityksissä) ja tehnyt myös esimiesten työnohjausta. Hän on myös sovittelija ja erityisesti perehtynyt työpakkojen odottamattomien tilanteiden tukikeskusteluihin.
 • Krisse Lipponen, sosiaalipsykologi VTM, työnohjaaja, kouluttaja, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti, positiivisen psykologian asiantuntija ja tietokirjailija, jolla on yli 20 vuoden kokemus yrittäjänä alalla. Hänen erityisenä mielenkiinnon kohteenaan on tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön.

Muita kouluttajia muun muassa:

 • Peter Sundman, VK, työnohjaajakouluttaja, kehittäjä, VET-psykoterapeutti
 • Marika Tammeaid, HTT työnohjaaja, Solution Coach, johtamiskouluttaja
 • Jarkko Soininen, työnohjaaja, kouluttaja

HAKEMINEN

Hakuaika päättyy 30.5.2024. Hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun hakemuksen perusteella ja valinnat tehdään sekä haastattelun että hakemuksen perusteella. Haastattelut toteutetaan Helsingissä erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Haastattelut (valitaan 1 ajankohta)

 • tiistau 28.5.2024 klo 17.00 TAI
 • keskiviikko 5.6.2024 klo 17.00

Erityistilanteissa haastattelu voidaan toteuttaa etänä sopimuksen mukaan.

Kirjoita hakemuslomakkeen avoimet kysymykset -kenttään vapaamuotoine kirje, josta käyvät ilmi:

1) tarkemmat taustatietosi: ammattitutkinnot, työnohjaukseen ja valmennukseen liittyvät koulutukset sekä nykyinen työpaikkasi

2) miksi/mitä varten haet tähän koulutukseen sekä mitä odotat tältä koulutukselta.

Varaamme oikeuden ohjelman muutoksiin. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

21.10.2024–31.8.2026

Hinta
7 600  (+alv/vat 24%)
(yht. 9 424 )

!

Varsinainen hakuaika on päättynyt, mutta muutama paikka vielä jäljellä. Hae pian! 

Tammikuussa 2024 päättynyt edellinen toteutus sai erinomaiset palautteet. Vastaajista 100 % suosittelisi koulutusta tuttavalleen. 

“Sain enemmän ja monipuolisemmin osaamista, kuin olisin voinut etukäteen kuvitella.”

“Koulutuksessa innosti erityisesti johdonmukaisuus. Kaikki kiertyi ratkaisukeskeisyyden ympärille ja kaikki koulutuksen ratkaisut tukivat sitä.”

“Pääkouluttajat olivat todella kokeneita ja taitavia, ja antoivat kaiken osaamisensa meidän opiskelijoiden käyttöön.”

Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista