Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Intuitio tuloksen tekijänä

Valmennuksessa opitaan, kuinka intuition avulla tehdään parempaa tulosta ja kasvatetaan kilpailuetua.

Ongelmien ratkaisemiseen, tuloksen kasvattamiseen ja innovointiin etsitään yhä useammin ratkaisuja teknologiasta, mutta niihin tarvitaan myös intuitiota. Kun intuitiota hyödynnetään oikein, syntyy uudenlaisia oivalluksia ja käänteentekeviä innovaatioita. Intuitiota voidaan hyödyntää yrityksissä ja työyhteisöissä muun muassa päätöksenteossa, tiedon hankinnassa, ongelmanratkaisussa sekä mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisessa. Lue blogista kouluttaja Asta Raamin ajatuksia intuitiosta.

Koulutuksen hyödyt organisaatioille

 • Parempi ja nopeampi päätöksenteko: eri tietämisen muotoja voidaan tuoda yhteen ja vertailla
 • Resurssien säästäminen: turhat toiminnot ja investoinnit on helpompi karsia
 • Työtekijöiden potentiaalin parempi hyödyntäminen: intuitiota opitaan sanallistamaan ja jakamaan
 • Innovoinnin lisääntyminen ja tehostuminen: luovuus ja kyky ideoida paranevat
 • Pelko- ja toivepohjaisten päätösten vähentyminen: intuition vinoumat osataan erottaa paremmin
 • Virheiden vähentyminen päätöksenteossa: intuitio kyetään erottamaan uskomuksista ja mielikuvituksesta
 • Mahdollisuuksien ja uhkien parempi tunnistaminen: tunnistetaan ympäristön hienovaraisia signaaleja nopeammin ja tarkemmin
 • Tehostunut tiedonhankinta: saadaan käyttöön tietoa, jota ei tavoiteta päättelemällä tai tekoälyllä
 • Ennakoinnin lisääntyminen: tunnistetaan avautuvat mahdollisuusikkunat
 • Parempi ongelmanratkaisu: oman mielen esteiden tunnistaminen ja ylittäminen
 • Oikeiden kysymysten ja merkityksellisten assosiaatioiden näkeminen: hahmotetaan kokonaisuuksia, jotka muuten jäävät sirpaleisiksi

Nämä hyödyt johtavat parhaimmillaan organisaatiossa parempaan tulokseen, edelläkävijyyteen, tehokkuuteen, kilpailuetuun markkinoilla sekä henkilökunnan hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu yritysten ja muiden organisaatioiden johdolle ja johtoryhmän jäsenille.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Tiedosta tukea päätöksentekoon
Artikkeli on julkaistu Rexi-lehdessä 02/2021. Kirjoittajat: Kaisa Honkonen ja Leena Vainio, Suomen eOppimiskeskus ry; Tomi Rautaoja, Turun […]
Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Oppimisanalytiikka oppilaitosjohtamisen tukena
Kouluissa dataa kertyy paljon erilaisiin rekistereihin ja järjestelmiin, mutta kertyneen datan hyödyntäminen ei kuitenkaan ole […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>