FI | SV | EN

Digitaalinen opetus ja oppiminen

Digitaalisuus on yhä vahvemmin osa oppilaitosten arkipäivää, ja sen kehitys muuttaa opetuskäytänteitä ja oppimista. Tarjoamme eri pituisia valmennuksia verkkopedagogiikasta, organisaatioiden digipedagogisista käytänteistä ja oppimisprosessien kehittämisestä. Räätälöimme valmennuksen tukemaan juuri teidän organisaationne tilannetta ja kehitystarpeita.

Digitaalinen opetus ja oppiminen
Oppiainekohtaiset tekoälykoulutukset

Koulutus keskittyy tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin tietyn oppiaineen tai aineryhmän näkökulmasta.

Digitaalinen opetus ja oppiminen
DigiKouluttaja 2 – verkkokoulutusten pedagogisen laadun kehittäminen  

Koulutuksessa valmennetaan oman verkkokoulutuksen pedagogiseen kehittämiseen ja syvennytään oppimisen ja vuorovaikutuksen tukemiseen, oppimisen arviointiin ja palautteen antamiseen.

Digitaalinen opetus ja oppiminen
Kriittisen digilukutaidon tukeminen opetuksessa

Kehitä digiosaamista ja -lukutaitoa uusilla työvälineillä.

Digitaalinen opetus ja oppiminen
Artificiell intelligens inom grundskolan

Utbildningen ger information om möjligheterna att utnyttja artificiell intelligens i planering och genomförande av undervisning.

Digitaalinen opetus ja oppiminen
Tekoäly perusopetuksessa

Koulutus tarjoaa tietoa tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Digitaalinen opetus ja oppiminen
Tekoälyn mahdollisuudet – webinaari rehtoreille ja oppilaitosten johtajille

Haastaako tekoäly oppilaitoksessa? Haluaisiko organisaationne oppia lisää tekoälystä ja siitä, miten se vaikuttaa arkeemme ja digitaaliseen todellisuuteemme?

Digitaalinen opetus ja oppiminen
Tekoäly toisen asteen opetuksessa

Koulutus tarjoaa tietoa tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Digitaalinen opetus ja oppiminen
Tiedosta tukea johtamiseen

Koulutus auttaa ymmärtämään ja hyödyntämään digitaalisiin ympäristöihin kertyvää tietoa opetuksen suunnittelussa ja johtamisessa.

Digitaalinen opetus ja oppiminen
DigiKouluttaja 1 – verkkokoulutusten pedagoginen ja oppijakeskeinen suunnittelu

Koulutuksessa opitaan verkkosuunnittelun ja oppimismuotoilun perusteet, jotka valmentavat oman verkkokoulutusjakson suunnitteluun.

Asiakastarinat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Tutustu myös avoimiin koulutuksiin

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.