FI | SV | EN

Tiedosta tukea johtamiseen

Koulutus auttaa ymmärtämään ja hyödyntämään digitaalisiin ympäristöihin kertyvää tietoa opetuksen suunnittelussa ja johtamisessa.

Digitaalisiin ympäristöihin kertyy valtava määrä tietoa. Tietoa on saatavilla myös monista muista lähteistä, kuten avoimista tietolähteistä, kyselyistä ja tutkimuksista.

Miten tätä tietoa voidaan hyödyntää opetuksen suunnittelussa ja johtamisessa? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita ja minkälaisia toimenpiteisiin ryhtyä?

Koulutuskokonaisuuden sisällöt, toteutusmuoto ja laajuus räätälöidään tilaajan tarpeiden ja aiemman analytiikkaosaamisen perusteella.

SISÄLTÖJÄ

Esimerkki koulutuksen sisällöistä:

1. Johdatus tiedolla johtamiseen

Koulutuksen ensimmäisessä osassa tutustutaan tiedolla johtamiseen ja tiedon tuottamisen apuna käytettäviin koulumaailman datalähteisiin. Osallistuja saa koulutuksesta taidot ja työkalut tunnistaa oman organisaationsa datalähteitä. Lisäksi tutustutaan käytännön esimerkkeihin datan hyödyntämisestä johtamisen apuvälineenä. Koulutuksessa käsitellään myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeisimmät lainsäädännölliset ja eettiset seikat.

2. Oppimisanalytiikka ja tiedolla johtaminen opetuksen suunnittelussa

Käytännönläheisessä, syventävässä koulutusosiossa osallistujat saavat tukea laatiakseen suunnitelman oppimisanalytiikan kehittämisestä ja käyttöönotosta organisaatiossa. Datapajoissa työstetään yhdessä asiantuntijan kanssa organisaation omaa tai valmista esimerkkidataa ja perehdytään datan visualisointiin, analysointiin, tulkintaan, visualisointiin eri yleisöille sekä datan hyödyntämiseen johtamisen apuna.

Koulutuksessa voidaan myös työstää yhdessä organisaation tiedolla johtamisen tiekarttaa, malleja ja käytänteitä (mm. organisaation eri toimijoiden roolit tiedon keräämisessä).

Koulutuksessa hyödynnetään HY+:n valtakunnallisen Tiedosta tukea -hankkeen oppeja ja kehitystyötä. Hanke on käynnistynyt 2020.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Ravitsemustieto auttaa tukemaan aivojen terveyttä
Ravitsemuksen merkitys terveyteemme ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiistaton tosiasia, ja ruokavalion vaikuttavat mekanismit esimerkiksi […]
HY+digiaamu: Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuuden tekijän metataito
Työelämän muutokset haastavat meitä uudistumaan yksilöinä ja organisaatioina. Perinteinen ongelmakeskeinen ajattelu ei useinkaan enää auta, […]
Työyhteisön neljä tärkeää kehittämiskohdetta
Blogiteksti on julkaistu alun perin 29.4.2019 ja päivitetty 28.4.2023. Työyhteisön kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä […]