FI | SV | EN

Tiedosta tukea johtamiseen

Koulutus auttaa ymmärtämään ja hyödyntämään digitaalisiin ympäristöihin kertyvää tietoa opetuksen suunnittelussa ja johtamisessa.

Digitaalisiin ympäristöihin kertyy valtava määrä tietoa. Tietoa on saatavilla myös monista muista lähteistä, kuten avoimista tietolähteistä, kyselyistä ja tutkimuksista.

Miten tätä tietoa voidaan hyödyntää opetuksen suunnittelussa ja johtamisessa? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita ja minkälaisia toimenpiteisiin ryhtyä?

Koulutuskokonaisuuden sisällöt, toteutusmuoto ja laajuus räätälöidään tilaajan tarpeiden ja aiemman analytiikkaosaamisen perusteella.

SISÄLTÖJÄ

Esimerkki koulutuksen sisällöistä:

1. Johdatus tiedolla johtamiseen

Koulutuksen ensimmäisessä osassa tutustutaan tiedolla johtamiseen ja tiedon tuottamisen apuna käytettäviin koulumaailman datalähteisiin. Osallistuja saa koulutuksesta taidot ja työkalut tunnistaa oman organisaationsa datalähteitä. Lisäksi tutustutaan käytännön esimerkkeihin datan hyödyntämisestä johtamisen apuvälineenä. Koulutuksessa käsitellään myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeisimmät lainsäädännölliset ja eettiset seikat.

2. Oppimisanalytiikka ja tiedolla johtaminen opetuksen suunnittelussa

Käytännönläheisessä, syventävässä koulutusosiossa osallistujat saavat tukea laatiakseen suunnitelman oppimisanalytiikan kehittämisestä ja käyttöönotosta organisaatiossa. Datapajoissa työstetään yhdessä asiantuntijan kanssa organisaation omaa tai valmista esimerkkidataa ja perehdytään datan visualisointiin, analysointiin, tulkintaan, visualisointiin eri yleisöille sekä datan hyödyntämiseen johtamisen apuna.

Koulutuksessa voidaan myös työstää yhdessä organisaation tiedolla johtamisen tiekarttaa, malleja ja käytänteitä (mm. organisaation eri toimijoiden roolit tiedon keräämisessä).

Koulutuksessa hyödynnetään HY+:n valtakunnallisen Tiedosta tukea -hankkeen oppeja ja kehitystyötä. Hanke on käynnistynyt 2020.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

5 vinkkiä aivojen ylikuormituksen ehkäisyyn – näin luot terveellisemmän työympäristön
Aivojen hyvinvointi työssä ja oppimisessa on keskeinen tekijä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Oikeanlainen työtila yhdessä säännöllisen liikkumisen […]
Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]