FI | SV | EN

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu

Ohjausta, kuten työohjausta, coachausta ja työyhteisösovittelua, tarvitaan muuttuvassa ja kompleksisessa maailmassa työyhteisöjen, tiimien ja asiantuntijuuden kasvun tukemisessa ja uudistumisessa. Ohjausalan ammattilaisten lisäksi ohjaustaidot ja ohjauksellinen työote ovat osa johtajan, esihenkilön, projektipäällikön ja kehittäjän työkalupakkia menestyvässä organisaatiossa.

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu
Mind-Body Bridging

Mind-Body Bridging (MBB) on tehokas coaching-menetelmä organisaation toiminnan kehittämisessä niin yksilöiden, ryhmien kuin tiimienkin kanssa.

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu
Sovun johtaminen

Valmennuksessa opetellaan puuttumaan työyhteisön konflikteihin rakentavasti ja myös ennaltaehkäisemään niitä.

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu
Ratkaisukeskeinen valmentaja

Koulutuksesta organisaatiosi saa osaamista ratkaisukeskeisten menetelmien soveltamiseen.

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu
Työnohjaajakoulutus

Työnohjausta voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakastyössä, kehittämishankkeiden ja muutostilanteiden ohjauksessa, johtamisen valmennuksessa sekä esihenkilötyön tukena.

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu
Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelun menetelmien avulla lisätään työhyvinvointia, ehkäistään konflikteja ja lisätään työyhteisön vuorovaikutustaitoja.

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu
Sertifioitu systeeminen coach

Systeemiset coaching-taidot ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa auttavat vaikuttamaan sekä tukemaan erilaisia vuorovaikutus- ja muutostilanteita organisaatiossa.

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu
Tiimi- ja ryhmäcoaching muutoksen tukena

Tästä koulutuksesta organisaatiosi saa osaamista tiimi- ja ryhmäcoachingin soveltamiseen erilaisissa työtilanteissa.

Asiakastarinat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Tutustu myös avoimiin koulutuksiin

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.