FI | SV | EN

Kouluun kiinnittyminen ja koulupudokkuuden ehkäiseminen

Kouluun kiinnittyminen tarkoittaa oppilaan myönteistä asennetta ja sitoutumista koulunkäyntiin, mikä syntyy tunnekokemuksista, osallistumisesta koulussa sekä oppimisesta. Koululla on lakisääteinen velvollisuus tukea oppilaiden kouluun kiinnittymistä ja sitä kautta ehkäistä koulupoissaoloja.

Ajankohta

28.10.2024–28.4.2025

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Neljä lähipäivää Helsingissä ja kolme puolen päivän verkkokoulutusta.
Hinta
Maksuton

Koulutuksen tavoitteena on tukea perusopetuksen ammattilaisten osaamista suunnitelmallisessa kouluun kiinnittymisen tukemisessa ja poissaoloihin puuttumisessa eli sitouttavassa kouluyhteisötyössä. Koulutuksessa perehdytään siihen, minkälaisista rakennusaineista kouluun kiinnittyminen koostuu, miten voimme lisätä kouluun kiinnittymistä yhteisötasolla, mitä on laadukas varhainen puuttuminen koulupoissaoloihin ja kuinka voimme tukea oppilaita, joilla on ongelmallisia koulupoissaoloja. Monimuoto-opiskeluna suoritettava prosessikoulutus käynnistyy loppuvuodesta 2024.

Koulutus tarjoaa laadukasta tietoa ja konkreettisia työvälineitä oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseen ja poissaoloihin puuttumiseen. Monimuoto-opiskeluna suoritettavassa prosessikoulutuksessa perehdytään siihen, minkälaisia suosituksia on kansallisella tasolla annettu sitouttavan kouluyhteisötyön tekemiseen ja mihin perusopetuslaki sekä opetussuunnitelma ohjaavat tämän työn tekemisessä. Osallistujat saavat koulutuksesta konkreettisia työkaluja ja malleja sekä tukea niiden soveltamiseen käytännössä. Menetelmiä viedään työyhteisöön välitehtävien muodossa.  

Koulutus on laajuudeltaan 5 op, ja se pitää sisällään neljä lähikoulutuspäivää Helsingissä, kolme puolen päivän webinaaria, työhön vietäviä välitehtäviä ja työskentelyä Moodle-verkkoalustalla. Koulutuspäivät sisältävät asiantuntijapuheenvuoroja, yksilö- ja ryhmätehtäviä, vuorovaikutteisuutta ja hyvien käytänteiden jakamista.  

Kenelle  

Koulutus on suunnattu perusopetuksen luokan- ja aineenopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille sekä muulle opetusvelvollisuuteen sitomattomalle henkilöstölle, kuten kouluvalmentajille. Koulutus on OPH:n rahoittama ja osallistujille maksuton.  

Toteutus 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena: Koulutus sisältää lähiopetusta Helsingissä, webinaareja ja työskentelyä verkkoalustalla. Luennoista ja ohjatuista tapaamisista koostuvissa webinaareissa pohditaan työn käytäntöön liittyviä kysymyksiä.  

Koulutukseen mahtuu mukaan 40 osallistujaa / toteutus. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Koulutus alkaa loppusyksystä 2024 ja päättyy kevään 2025 lopulla. Koulutuksesta järjestetään toinen, samansisältöinen toteutus myöhemmin (syksy 2025 – kevät 2026). Syksyn koulutuksen aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Seuraathan ilmoittelua HY+:n opetusalan uutiskirjeissä.   

Koulutuskerrat ja sisällöt

Kouluun kiinnittyminen ja poissaolot ilmiönä 

(1 lähipäivä ja 3 h:n webinaari)

Sisällöt:  

Päivän aikana paneudutaan siihen, mitä poissaolot ilmiönä tarkoittavat yksilön, ryhmän ja yhteiskunnan tasolla. Lisäksi syvennytään kouluun kiinnittymisen eri ulottuvuuksiin ja pohditaan, miten yksilö- ja ryhmätasolla oppilaiden kouluun kiinnittymistä voidaan vahvistaa. Webinaaripäivänä tarkastellaan, mitä POL ja POPS linjaavat poissaoloteemasta ja perehdytään OKM:n sitouttavan kouluyhteisötyön kansallisiin suuntaviivoihin.

Aikataulut:  

Lähipäivä: 28.10.2024 klo 9–15

Webinaari: 4.11.2024 klo 13–16

Kouluttajat: Niina-Kaisa Perälä, Johanna Sergejeff

Poissaolojen ehkäisy ja varhainen puuttuminen 

(2 lähikoulutuspäivää)

Sisällöt:  

Koulutuksessa paneudutaan yhteisölliseen hyvinvointityöhön ja poissaolojen ehkäisyyn sekä poissaolojen varhaiseen puuttumiseen. Koulutuspäivien aikana perehdytään konkreettisiin ja tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin oppilaiden kouluun kiinnittämiseksi ja poissaolotilanteiden ratkaisemiseksi. Lisäksi perehdytään laadukkaaseen puuttumiseen poissaolotilanteissa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön aiheeseen liittyviin suosituksiin. Molempiin koulutuspäiviin liittyy itsenäinen tehtävä, tehtäviin liittyvät verkkokeskustelut sekä vertaismentorointia. Lisäksi osallistujat saavat koulutuspäivistä mukaansa konkreettisia työvälineitä, joiden käyttöä harjoittelevat osana arjen työtä.

Aikataulut:

Lähipäivä 25.11.2024 2024 klo 9–15

Lähipäivä 24.1.2025 klo 9–15

Kouluttajat: Niina-Kaisa Perälä, Katarina Alanko

Paljon poissaolevan oppilaan tukeminen kouluympäristössä  

(1 lähikoulutuspäivä ja 2 x 3 h:n webinaarit)

Sisällöt:  

Koulutusosio alkaa webinaarilla (3 h), jonka aiheena on pedagoginen tuki ja joustavat opetusjärjestelyt poissaolotilanteissa. Päivän aikana paneudutaan oppilaan läsnäolon ja opintojen etenemisen tukemiseen pedagogisin keinoin. Lähikoulutuspäivän aiheena on, miten ahdistus- masennus- ja käytösoireilu haastavat oppilaiden kouluun kiinnittymistä. Toisessa webinaarissa perehdytään siihen, miten koulun näkökulmasta voidaan tukea paljon poissaolevaa oppilasta.

Osion kahteen ensimmäiseen koulutuspäivään liittyy itsenäinen tehtävä, tehtävään liittyvä verkkokeskustelu, vertaismentorointia sekä itsereflektointia. Lisäksi osallistujat saavat koulutuspäivistä mukaansa konkreettisia työvälineitä, joiden käyttöä harjoittelevat osana arjen työtä.

Aikataulut:

Webinaari 17.3.2025 klo 13–16  

Lähikoulutuspäivä 11.4.2025 klo 9–15

Webinaari 28.4.2025 klo 13–16

Kouluttajat: Johanna Sergejeff, Susanne Rättö, Katarina Alanko

Kouluttajat:

Pääkouluttaja Niina-Kaisa Perälä, toimintaterapeutti YAMK, tuotekehittäjä ja kouluttaja. 10 vuoden kokemus sote- ja sivistyspalveluiden kehittämisestä, johtamisesta ja kouluttajana toimimisesta sekä asiakastyöstä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Kouluttanut tuhansia vakan ja opetustoimen henkilöstön edustajia.

Johanna Sergejeff, KM, erityisluokanopettaja. Vuosikymmenten kokemus sekä opettajien perus- että täydennyskoulutuksesta. Kouluttanut opetushenkilöstöä mm. kouluttajana Jyväskylän yliopistossa, Valterissa ja OKM:n kehittämispäällikkönä.

Katarina Alanko, kehityspsykologian dosentti ja kliininen psykologi, yli 10 vuoden koulutuskokemus. Koulutuksia opetustoimen, varhaiskasvatuksen ja sote-alan ammattilaisille yksittäisistä luennoista laajoihin erikoistumiskouluksiin.  

Susanne Rättö, toimintaterapeutti, psykofyysisen psykoterapian lyhytterapeutti, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, kouluttaja. Useita koulutuksia lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sote-alan sekä vakan ja opetustoimen henkilöstölle.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

28.10.2024–28.4.2025

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton. Koulutukseen voivat ilmoittautua vain kohderyhmään kuuluvat.

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen päättyy viimeistään 30.9.2024 tai kun ryhmä on täynnä.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova.

Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Suvi Auvinen
+358 50 4700509
suvi.auvinen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista